Adamın biri, parasını bir yere saklamış fakat sakladığı yeri bir türlü hatırlayamıyordu. Kime sorduysa çaresini bulamadı. Nihayet,

- Benim derdime bulsa bulsa o çare bulabilir, diye İmam-ı Azam'a gider.

İmam-ı Azam Rahmetullahi aleyh, adama:

- Senin sorun fıkıhla alakalı değil ama, ben yine de sana bir yol göstereyim, diye şunu tavsiye etti.

- Sen git sabaha kadar namaz kıl. Ümit ediyorum ki Allah sana paranı koyduğun yeri hatırlatır.

Adam tavsiyeye uydu. Başladı namaz kılmaya.

Daha gece yarısı olmadan paranın yerini hatırladı. Namazı bıraktı, gitti parasını koyduğu yerden aldı.

Sabah olunca doğru İmam Hazretleri'nin yanına giderek teşekkür etti ve:

- Allah senden razı olsun. Daha gece yarısında paranın yerini hatırladım gittim aldım, dedi.

İmam-ı Azam Hazretleri:

- Keşke sabaha kadar ibadete devam etseydin. Demek ki şeytan senin sabaha kadar namaz kılmana tahammül edemedi. Hatırına geldikten sonra da şükür namazına devam etseydin daha iyi olurdu, diye cevap verdi.

 

Hz. İmam Rahmetüllahı Aleyh'in keskin zekasına misaller çoktur.

Onun zamanında adamın birisinin tavus kuşu çalınmış. Adam bunu anlatmak ve nasıl bulacağını sormak üzere İmam-ı Azam Hazretlerine gelmişti. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, adama bu meseleyi kimseye söylememesini tenbihledi, o da hiç kimseye söylemeden bekledi. Cuma günü oldu. Herkes cuma namazı kılmak için mescide gelmişti

İmam-ı Azam va'z ederken:     

- Ey tavus kuşunu çalan adam! Daha çaldığın kuşun tüyleri başındayken camiye gelmeye utanmıyor musun? dedi.

Cemaat içinden birisi hemen elini başına attı. Böylece hırsızın kim olduğu anlaşılmış oldu. \

İmam-ı Azam Rahmetüllahi Aleyh,

- Git, hemen adamın kuşunu ver, ondan son ra camiye gel, dedi.

Adam, bu hırsızlığı yaptığına yapacağına bin pişman olmuş, bu arada çaldığı kuşu da sahibine vermek mecburiyetinde kalmıştı.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com