Şiilerin sık sık andıkları 12 imam, biz sünnilerce de mübarek kabul edilen zatlardır. Bunlardan birisi de İmam Hasan Askeri'dir. Abbasi halifelerinden Mütevekkil, bir sebepten dolayı Hasan Askeri Hazretleri'ni hapsettirir. O sıralarda memlekette kıtlık hüküm sürmektedir. İnsanlar, yağmur duasına çıkarlar. Halife, yahudi ve hıristiyanların da yağmur duasına iştirak etmelerini emreder. Bir papaz elini göğe doğru kaldırarak dua eder. Gökte derhal bulut peyda olur ve yağmur yağmaya başlar.

İkinci gün çıkılan yağmur duasında aynı papaz yine elini göğe doğru kaldırır ve dua eder. Yine yağmur yağmaya başlar. Bunun üzerine müslümanların içine şüphe düşer. Meğer hıristiyanlık hakmış, diye bir kısım müslümanlar İslam dininden çıkarlar. Durumu hapiste olan Hasan Askeri'ye anlatırlar ve onun hapisten çıkarılmasını isterler.

Halife, Hasan Askeri'yi serbest bırakır. O da, insanlarla beraber yağmur duasına çıkar. Önceki günlerde olduğu gibi, aynı papaz yine elini göğe doğru kaldırıp dua etmeye başlayınca gökte bulutlar meydana gelmeye başlar. Biraz sonra yağmur yağacağı anlaşılır. Bunun üzerine Hasan Askeri Hazretleri:

- Papazın eline bakınız, elinde ne var? der.

Papazın eline baktıklarında, bir kemik görürler.

Hasan Hazretleri:

- O kemiği onun elinden alın da ondan sonra dua etsin, der.

Kemiği papazdan alırlar. Papaz ne kadar dua ederse de yağmur yağmadığı gibi, meydana gelen bulutlar da dağılır, gider.

Bunun sebebini sorduklarında Hasan Askeri Hazretleri şunları söyler:

- Bu papazın elindeki kemik bir peygambere aittir. Nereden bulmuşsa bulmuş onunla Allah'a dua ediyor. Bir peygamberin kemiğiyle dua edilince, yani onun mübarek kemiği vasıta kılınır ve onunla tevessül edilince, Allah derhal yağmur verir. Bunun sebebi budur.

Bunun üzerine dininden dönen birçok müslüman tekrar imana gelir.

Bundan sonraki senelerde de, insanlar onun söylediğini tecrübe ettiler. Ne zaman kıtlık olursa, o mübarek kemiği göğe doğru tutarlar ve derhal yağmur yağmaya başlardı.

Bu hadiseden sonra, halife Hasan Askeri Hazretleri'yle alakasını kesmez ve zaman zaman fikirlerinden istifade ederdi.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com