Fevat, Haccın fevt edilmesidir ki,arafe vukufunu fevt etmekle olur.

Fesad, Haccın veya Omrenin fasid olmasıdır. Haccın fesadı, hali ihramda, arafattan evvel, ve omrenin fesadı, hali ihramda tavâftan evvel, mucamaatledir.

İhsar, hac ve omre erkânından, memnû kalmaktır. Bunlar, ahkâmı ile birlikte, ilerde beyan olunacaktır.

   
© incemeseleler.com