Nedef ki, pamuk atmaktır. Yarıdan az olmak üzere, miktarı belli olmayanı, teneccüs eden pamuk hakkındadır.

O pamuğun tamamı atılmakla pisliği zail ve kendisi temiz olur.

   
© incemeseleler.com