Şir’atü’l-İslam'da "Mümkün olanın en son haddiyle ekmeğe hürmet etmek lazım; çünkü insanın ağzına koyduğu bir lokma ekmekte 360 sanatkarın emeği vardır.

 

Bunların ilki rahmet hazinelerinden suyun ölçülü verilmesi işini yapan  Mikail (a.s.), sonra bulutları bir yerden bir yere sevk eden melekler, güneş, ay ve diğer ecramı sema (gök cisimleri), yer yüzündeki faydalı böcekler…. Son olarak da fırıncının emeği vardır.

Resulüllah Efendimiz (s.a.v.) şöyle dua ederlerdi:
— Allah’ım! Bizi İslam ve ekmekle mefaatlandırdın. Eğer ekmek olmasaydı, oruç tutamaz, namaz kılamaz, hac yapamaz, harp edemezdik. Bizi ekmek ve buğdayla rızıklandır Ya Rabbi!

Ruhul-Beyan tefsirinde de şöyle nakledilmektedir: sofraya dökülen ekmek kırıntılarını toplamak, Cennet’teki Huri’lerin mihirleridir.


(Fazilet takvimi 14 Ocak 1993)

   
© incemeseleler.com