Sağ eli, sol elin üzerine ve her ikisini göbeğin alt kısmına koymakta kulun, Halikı huzurunda ikâme ettiği ibadetin çürüklüğüne ve kalbi Allah'tan başkasının sevgisinden korunmaya işaret vardır, Kur'ân okumaya başlamakta, Hakkın gayrisini talep etme şirkinden temiz olarak Hakk'a yönelmenin lüzumuna işaret vardır.

Fâtiha'nın vâcib oluşunda, okunmasında ve onsuz namazın caiz olmayışında; kulun, âlemlerin Rabbine hamd, sena ve şükür ile Rubûbiyet lütûfları rayihalarının kendine arzım istemesinin hakikatına işaret vardır.

Hidayeti istemeye gelince; o, ilâhî cezbelerdir ki kul, onunla (ilâhî lütûfların kendine) arzına; namazda, kalbinin Allah'a yönelerek, münâcât makamının cezbesine tutulmasına, Yüce Mevlânın gayrisinden ayrılıp, Allah kelâmını okumaktan tad almaya kabiliyet ve istidat kazanır.

   
© incemeseleler.com