İnternet aleminde  chat denilen melun teknolojiden sonra forumlar, belki de en çok rağbet gören, en çok diyalog kurma araçları beynennas.Bir çok profesyonel site ziyaretçilerine forum hizmetini sağlayarak onların da kendilerini internet aleminde ifade etmelerine imkan sağlıyor.
Sanal olmasının ve kişi hakkında ip adresi dışında hiç bir sağlam bilgiye ulaşılamasınının da büyük etkisiyle gerçek hayatta kişiliklerini tam olarak yansıtamayan ya da açığa çıkarmayan insanların kişiliklerini karakterlerini yansıtan bir etken aynı zamanda bu forumlar.
Öyleki reel alemde herhangi bir konu ya da durum karşısında ağzını bıçak açmayan ya da açmaya cesareti olmayan, ya da açacak ve kendini savunacak yeterliliğe sahip olmayan kişilerin aynı konunun ya da durumun forumlarda açılması esnasında cesur ve kahraman oldukları konusunda en ufak bir tereddüt bırakmıyorlar.


Genel olarak kişilerin içini dışına çıkaran bu aleme islami açıdan değerlendirmek gerekirse..
Yıllarca internette takibatı olan ve zahiri amaçlarla kurulan forumlar dışında  yirmiye yakın islami forumda hemhal olan bir kişi olarak şunları gördüm…

Öncelikle forum ne demektir?
 Forum, yetkililerinin koyduğu sınırlar çerçevesinde üyelerin gerekli konular hakkında fikir alış verişinde bulunmaları diye basit bir şekilde tanım yapabiliriz.
Fikir birliği demedik, bu da forumlarda farklı düşüncelerin olabileceğinin bir ifadesi.Kaldı ki forumlarda normal olan davranışlar sıraya konacak olursa ilk sırayı farklı düşüncelerin olması gelir.

Suç olan durum; bu fakir alışverişi esnasında edeplerine ve karakterlerine dikkat etmeyerek, seviyesizleşen ve ğayrı ciddi bir şekilde huzuru bozan kişilerdir.
Forum yetkililerini görevlerinden en önemlisi de sınırlar çerçevesinde farklı görüş belirtenleri değil, yukarıda açıklamaya çalıştığımız konuyla alakası olmayan yorumlar yaparak gayri ciddi şekilde laubalilik yapanlara müdahele etmek.Açılan bir konuya  fikirsel olarak katılmayabiliriz.Eğer yorum yapacak olursak katılmamamızın nedenlerini ikna edici ifadelerle, konuyla alakası olan genel geçer cümlelerle kısacası vakıa mutabık bir şekilde yapmalıyız.
Yapacağımız eleştiriye cevap verecek bilgiye,  yeterliliğe, kapasiteye sahip değilsek neden katılmadığımızı ifade edemeyeceksek o zaman ellerimizi klavyeden çekeceğiz.En önemli sorunlardan birisi de gördüğüm kadarıyla o.Herhangi bir konuda beğenmediği ya da tasvip etmediği bir konu açıldı mı sadece başlığa bakarak ön yargılı bir şekilde başlıyor arkadaşlarımız yoruma, daha doğrusu hakaretlere, seviyesizliklere….


Asıl ifade etmek istediğimiz nokta şudur.
İslam dininde her hangi bir mesele hakkında fetva vermek çok mesuliyetli bir iştir.Öyle ki Efendimiz s.a.v., hükmünü bildiğimiz bir konu hakkında bile fetva verirken biraz düşününüz fetva konusunda acele etmeyiniz diye ikazlarda buyuruyor.Ama Yukarıda da ifade etmeye çalıştığımız bazı kişiler, rahat ve basit bir şekilde bilmedikleri bir konuda yorum yapıveriyorlar.Bazı ayet ve hadisleri kendi kafalarına gore yorumlayıveriyorlar ya da delil gösteriveriyorlar.

Tavsiyem şudur ki; her ne kadar doğruluğuna inansak dahi herkesçe muteber olmayan, ısbatlanamayacak hükümleri buralara getirip insanları töhmet altında bırakmamalıyız.
Diyalogla ilgili konular bu aralar popüler durumda.Tüm forumlarda da dile getirilip eleştiri malzemesi yapılıyor.
Bu husus; çok güncel ve gerçekten üzerinde durulması gerekli bir konu.Ama bu konuyu ben hiç bir forumda sağlam bir şekilde neticelendiremedim. Çünkü bazıları diyalog kelimesini görür görmez yazının içeriği nedir ne değildir hiç merak edipte cevap verme zahmetinde bulunmuyor.Hemen hakaretlere varan üsluplar,derken ona cevaplar ve sonunda konu kilitleniyor.Ben bu güne kadar sadece islamiforumun admin panelinde yöneticiler arasında güzel bir şekilde tartışıldığını gördüm.Orada hakaret yoktu, orada herkes kendi düşüncesini delilleriyle savunmayı amaç edinmişti.Sonunda da güzel bir netice ortaya çıktı.Keşke her zaman bu tür sahnelerle karşılaşsak.

Büyüklerimizden duyduğumuz şeylere inanırız, onlara itaat ederiz.Ama onlar delili şeriye gore konuştukları için yaparız bunu.Onlardan duyduğumuz şeyleri eğer şeri delillerle ısbatlayamayacaksak, ya da onlar kendi kafalarına ve yorumlarına gore yorum yapacaklarsa ne kıymeti kaldı bunun.Bunları ifade etmemin nedeni arasıra bu tür hadiselerle karşılaşıyoruz.Büyüklerin her yaptığı doğru olacak diye bir şey yok.O yüzden bazı yanlışlarını ifade ettiğimizde karşı taraf savunma olarak dini şekilde ısbat yapmaya kalmıyorda hemen evirip çevirip kendi kafasında kaziyeler kurarak haklı duruma gelmeye çalışıyor.O adamın sen ne kadar allame olduğunu biliyor musun?O adam kadar iyi mi bileceksin?Bunlar sık sık duyulan cümleler.Halbuki büyüklerinden aldıkları bilgileri şer’an ısbatlayamıyorlarsa ya da büyüğü bunu şer’iolarak açıklayamıyorsa nasıl itikad ediyorlar hayret ediyorum.

Bazı forumlarda da iş o kadar çığrından çıkmış ki, islam dini diye bir din kalmamış.Tasavvuf konusunda, Allah dostlarıyla ilgili konularda, cemaatlerle ilgili konularda yorum rekorları kırılıyor.O kadar hakaretler, laf atmalar, eleştiriler var ki, çok merak ediyorum ahirette nasıl hesabını verilecek bu davranışların.Forum bir gün çöker ya da göçer, baki değildir ama melekler o yazıları amel defterine farklı kaydediyorlar.Hatta iş o kadar korkunç hale gelmiş ki firavunun müslüman olup olmadığı bile tartışılır hale gelmiş.

Son olarak acizane tavsiyemiz şudur.İslami konularda hükmünü tam bilmedem, kendi kafamıza göre, kendi mantığımıza göre yorumda bulunmayalım.Bilmediğimiz şeyleri sorup öğrenelim.Karşı tarafı haksız bulsak bile, haksız olduklarını kesin olarak bilsek bile eğer o konu hakkında malumatımız yoksa ses çıkarmayalım.Gereksiz yorumlarla, açılan konuları cıvıklaştırmayalım…Sözlerimizin sahibi olalım…
Vesselam….


Miftahulkuluub- incemeseleler.com editörü

   
© incemeseleler.com