Her lisanın incelikleri vardır. Bunları bilmeden kendi lisanındaki cümlelere göre bir cümleyi kullanmak değişik manalar ifade edebilir. Mesela aslen türk olup TÜRKİYE türkçesini de öğrenmiş bir şahıs Türkiyeye gelmiş . Otoban gişelerinde (lütfen bozuk para veriniz) ibaresini görünce şaşırmış. Niye harap para istiyorlar acaba diye...daha sonra buradaki bozuk kelimesinin küçük–ufak para olduğunu anlamış.

Bunun gibi her lisanın ıstılahları farklıdır. Yusuf a.s. ile züleyha hadisesi ( 24. ayet)  tabiatıyla arapca cümlelerle anlatılırken yusuf a.s.da ona kasdetmişti gibi bir ifade asla doğru değildir.. (hanım cidden ona niyyeti kurmuştu,o da ona kurmuş gitmişti amma rabbının bürhanını görmese idi ). yani yusuf a.s kasdetmedi . hanımın hemmü kasdına muvafakat eylemedi.yusufun ısmet ve nezaheti o kadar yüksek idi ki öyle bir anda bile rabbının burhanını görüyordu haramın çirkinliğini bütün hakikatıyla aynel- yakin müşahede ediyordu.

İşte bütün bu ince manaları düşünerek hareket etmek lazım.

Ayrıca yusuf a.s. ın kardeşlerinin yaptıklarından dolayı onlara kötü nazarla bakmamak lazım. Zira yusuf a.s. onları yıldızlar olarak görmüş ve sonrada hepsini zaten affetmiş. Bu hususda Ö.Nasuhi bilmen in tabakatül müfessirin kitabına  müracaat edilebilir. Keza aynı zatın kur’an-ı kerim tefsirine.

Bu sure-i celilenin sadece bu kısmına değil tamamındaki ayrı ayrı hikmetlere nazar etmek lazım.nefsi emmare ile alakalı ayeti-kerimede bu surededir.hadisenin bir çok tarafı vardır.

Burada bir noktaya daha temas etmek faideli olur kanaatindeyim. Züleyha kendisini ayıplayan mısır kadınlarını davet edip yusuf aleyhisselamı onlara gösterdiği zaman o kadınlar ellerini kesdiler de farkına varmadılar.bu ifadeden ellerinin tamamını veya parmakların tamamını kesip attılar manası anlaşılmamalıdır.belki ellerindeki bıçaklarla meyve zannederek ellerini yaraladılar manasınadır.Bilmen tefsirine müracaat edile.....


N.Y. /incemeseleler.com

   
© incemeseleler.com