Malum takva, Allahtan korkarak haramlardan sakınmak ve vera da şüpheli şeylerden uzak durmak olarak ifade edilir. Vera mertebesindeki bir mümin halis, muhlis samimi ve ihlaslı bir kul olma yolunda hızla ilerliyor demektir. Peki günlük islamı yaşarken veramızın testi mahiyetindeki hususlar nelerdir? Hepimiz kendimizi sınayalım. 10'da kaç vera sahibiyiz?

 

 

Seyyid Şerif Cürcânî (k.s.) hazretlerine göre ibâdet; mükelleflerin, yani büluğ çağına eren akıl sahibi insanların, nefislerinin arzu ve temâyüllerinin hilâfına Rab’larına tâzim için yapmış oldukları amellerdir. Bir başka târife göre de, yapılması sevap olan ve Allâh’a yakınlık ifade eden husûsi tâatlerdir.
Tâatin aslı verâ‘dır. Vera‘ın aslı, nefs muhâsebesidir. Nefs muhâsebesinin aslı da, Allâh’ın azâbından korkmak, nîmetini ummaktır.


On şey nefse gerekli görülmeyince vera‘ tamamlanmaz:


1. Dili gıybetten korumak.
2. Kötü zandan sakınmak.
3. Halkla alay etmekten geri durmak.
4. Haramlara bakmamak.
5. Doğru sözlü olmak.
6. Îman nîmetinden dolayı Allah Teâlâ’ya minnettar olmak ve aslâ kendini beğenmemek.
7. Malı, hak yolunda harcayıp bâtıl yollarda sarf etmemek.
8. Yükseklik ve büyüklük arzusunda olmamak.
9. Beş vakit namazı, vakitlerine, rüku‘ ve secdelerine dikkat ve riâyet ederek korumak.
10. Sünnet ve cemaat üzere istikamet etmek. [Yani Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat yolundan ayrılmamak, bütün söz-hâl ve hareketlerinde doğruluk üzere olup, hakkı-hukûku gözetmektir.]

(A. Kadir Geylânî k.s., G. Tâlibîn) 
 

   
© incemeseleler.com