İslâm, Kur'ân, Sünnet ne diyor?.. Hikmet ne diyor?.. Muhbir-i sadık (Bildirdiği, haber verdiği her şey doğru olan) zat (Salat ve selam olsun ona) ne diyor?.. 14 asırdır gelip geçen rabbani alimler, fakihler, mürşidler, allameler ne demişler?..

Hepsi dünya fanidir, gelip geçicidir, insan için dünya hayatı bir varmış bir yokmuştan ibarettir, hayat bir imtihandır... Bu dünyanın sebatı yoktur. Bu dünya çok aldatıcıdır... Gençlik, güzellik, servet, iktidar hep gelip geçer... Bu dünya bir aldanma ve oyalanmadır...

Peygamber şöyle dememiş mi? "Yolcunun biri kenarda bir ağaç görür, gölgesinde biraz soluk alır dinlenir ve sonra yoluna devam eder. İşte ben bu dünyada böyle bir yolcu gibiyim..."

İslam dininin temel inançlarından biri ahirete imandır. Ahiret inancıyla ilgili bazı bilgiler şunlardır:

Eceli gelince insanlar ölür. Ölüm, fanilik dünyasından, ebedi kalınacak olan ahiret dünyasına geçiştir. Ölüm ile insan varlığı son bulmaz. Zamanı gelince Kıyamet kopacak, ölüler tekrar diriltilecektir. Allah'ın Büyük Mahkemesi kurulacak ve herkes yargılanacaktır. İyiler Allah'ın lütuf ve keremiyle Cennet'e konulacak; kafirler, müşrikler, zalimler, asiler Cehennem'e atılacaktır... İnsan için en mühim an dünya hayatından ahiret hayatına geçişte, yani ölümünde imanlı olarak ölmektir. Buna hüsn-i hatime denir. İmanlı olarak ölenler, kötülükleri yüzünden Cehennem'de bir müddet sonra yansalar bile, cezalarını çektikten sonra Allah'ın lütfuyla Cennet'e konulacaklardır. İnsan Cennet'e veya Cehennem'e konulmadan önce, kabir/berzah hayatında mutluluk veya azap vardır.

İslam dini bize şu öğüt ve emirleri bildirmiyor mu?

Gerçek ve sahih bir iman ile iman edin... Salih (iyi ve yararlı) işler işleyin... Allah'a ibadet edin... Size gönderilen Resulü canınızdan çok sevin, ona itaat edin... Allah size Kur'an göndermiştir, ondaki emir ve öğütlere kulak verin, onları yerine getirin, ondaki yasak şeyleri sakın yapmayın... Peygamber Allah'ın resulüdür, onun emirlerine, öğütlerine, yasaklarına da itaat edin. Dünya hayatı bir imtihandır... Bu imtihanı nasıl kazanacağınız size bildirilmiştir, ona göre yaşayın... Ölümden sonra uzun ve çetin bir sefere çıkacaksınız, onun için azık toplayın... Ölümünüzden sonra işinize yarayacak, size sevap kazandıracak sadaka-i cariyeler hazırlayın... Sakın haram yemeyin, sakın azmayın kudurmayın... Nefs-i emmareniz sizin en büyük düşmanınızdır, ona uymayın... Allah bütün iman edenleri kardeş kılmış ve onları bir tek ümmet yapmıştır. Sakın parçalanmayın, kardeşlerinizle aranızdaki bağları kopartmayın... Sakın adaletten ayrılmayın, sakın zulm etmeyin...

Peki bizim çoğumuz şu dünya hayatında ne yapıyor?.. Maalesef gaflet içindeyiz... Zararlı dedikodular, faydasız meraklı şeyler peşinde koşuyoruz. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya nimetleri topluyoruz... Binlerce lüzumsuz bilgi var hafızalarımızda ama en kısa şekliyle ilmihalimizi öğrenmiyoruz. Geçenlerde beş vakit namaz kılan Müslüman bir delikanlı ile tanıştım. "İzniniz olursa size bir soru yöneltmek istiyorum" dedim. Buyurun efendim dedi. Ona sordum: "Bana Allahü Teala hazretlerinin 14 sıfatını sayar mısınız?" Şaşırdı kaldı, sayamadı... Şarkıcı Tarkan'ı, Bülent Ersoy'u, futbolcu Arda'yı, Kemal Sunal'ı biliyor musun diye sorsaydım, hiç bilmez olur muyum diyecekti.

Lütfen dikkat buyurunuz, bu genç beş vakit namaz kılan bir Müslümandır ve Allah'ın 14 sıfatını ezbere bilmiyor... Kendisi yönlendirilseydi, ona öğretilseydi beş on dakika içinde bu sıfatları öğrenmiş, ezberlemiş olacak ve Rabbini tanıyacaktı.

Bir ay kadar önce bir toplulukta üç genç gördüm, aynı soruyu onlara sordum, hemen güzelce cevap verdilerdi. Bu üç genç merhum Süleyman Hilmi Tunahan cemaatine mensupmuş. İlmihallerini güzelce öğrenmişler, hocalarını ve kendilerini tebrik ediyor, hayır dualarını bekliyorum.

Allah hepimizi affetsin... Hepimize akıl, fikir, firaset nasip etsin... Hepimizi ıslah etsin... Hepimizi dünya vazifelerini yapar, dünya sınavında kazanmak için çalışır olduğu halde ahirete yöneltsin...

İtikadını, ilmihalini bilmeyen, Allah'ın 14 sıfatını sayamayan cahil ve gafil Müslümanların dünya dedikodularıyla uğraşmaları kendileri için ne büyük bir zarardır, bir bilseler.

Darbe sanıkları ne olacak?.. Hanefi Avcı yeni kitabında neler yazacak... Başbakan çok kızdı... Cumhurbaşkanı Mısır'a gitti... Dinsiz yazar Tamusever Müslümanlar karnını kaşıyor dedi... Şarkıcı filan kadın 50'yi devirdi ama 35'inde gösteriyor... Filan manken sevgilisiyle kaçamak yaptı... Filan mübarek'in uçtuğu söyleniyor... Borsa düşüşe geçti... Dolar yükseldi, altın fırladı, euro tepetaklak... Sofatv idarecileri neler dedi?.. Soruyorum: Böyle günlük gelip geçici fasa fiso aptalca haberlerin Müslümana ne faydası var?

Niçin ilmihalimizin ahlak bahsini güzelce okuyup öğrenmiyoruz?.. Müslümanlık gıybeti kesin şekilde yasak etmiyor mu? Gıybet çok çirkin bir günah değil mi? Öyleyse niçin gıybet yapıp duruyoruz?

Paraya put gibi tapmak... Nefsine put gibi tapmak... Hubb-i riyaset hırsı... Bunlar öldürücü günahlar değil midir?

Bir cemaat, kendi şeyhinin büyüklüğünü ispat sadedinde 600 sayfalık lüks bir kitap hazırlatıp bastırmış. Bu kitabın dine ne faydası olur? Her Müslümanın öğrenmesi, bilmesi, hayata uygulaması gereken ilmihal ve ahlak bilgilerini ihtiva eden 60 sayfalık küçük ve müfid bir ilmihal bastırıp dağıtsalardı daha iyi etmiş olmazlar mıydı?

Gelin hepimiz kendi kendimizi imtihan edelim. Sorular şunlardır:

1. Allah'ın ondört sıfatını say... 2. Peygamberlerin beş sıfatı nelerdir?.. 3. Namazın farzları nelerdir?.. 4. Ehl-i Sünnet'in itikatta iki imamı kimlerdir?.. 5. Kur'ana göre zekat verilebilecek sekiz sınıf Müslüman hangileridir?.. 6. İnsanların amellerini yazan meleklere ne isim verilir?.. 7. Selef-i Salihin kimlere denilir?.. 8. Kütüb-i sitte ne demektir, bunları sayınız... 9. Mütevatir ve sahih hadisler bir tür vahiydir, niçin?

Bunları veya bir kısmını bilmiyorsak, dünya dedikodularını, magazin haberlerini, Silivri davalarını bırakalım, icazetli bir alim tarafından yazılmış muteber küçük bir ilmihal ve ahlak kitabı alalım ve dinimizin temel bilgilerini güzelce öğrenelim.

Akıllı Müslüman yararına ve zararına olan şeyleri bilen kimsedir. Biz akıllı Müslümanlar mıyız acaba?


M.Şevket Eygi

   
© incemeseleler.com