Bir sünnet var ki; Bu sünneti herkes yapıyor. Yapanların çoğu da sünnet olduğunu bilmeyerek yapıyor. Ama biz bilerek yaptığımız için sünnet sevabıda alacağız. Peki bu sünnet nedir?Kaylûle: Öğle uykusu - Gün ortasında biraz uyu-mak ki, sünnettir.
Kaylûle’nin vakti: Gündüzün ortası olup güneşin tepe noktasına yaklaştığı zamandır. (Şir’a S. 342)

Tasavvufta kaylûle: Zâhiren uyku, mânen işrak-ı tecellî ile kesretin vahdette, vahdetin kesrette müşâhedesi, gayriyyetin ve kesretin zevâli yerinde kullanılır. (Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü)
*   
H.Ş.: Gündüzün evvelinde uyumak, aklı azaltır, ortasında uyumak peygamberlerin ve evliyanın güzel ahlâkındandır, sonunda uyumaksa tembelliktir. (Şir’a S. 342)

Kaylûle etmek peygamber Efendimiz’in S.A.V. âdet-i şerîfesi idi. O’na uyanların bir parça kaylûle etmeleri ona uymadan bir çok geceyi ibâdetle geçirmekten kat kat üstündür. (Mektûbat - İmam-ı Rabbânî K.S. )
*
Gece yemeği gündüz orucuna yardımcı olduğu gibi kaylûle de gece ibâdetine yardımcıdır. Gece ibâdetine kalkmayanlar için de bu vakitlerde uyumak lüzumsuz dedikodudan hayırlıdır. (İhya - İmam-ı Gazâlî K.S. )

İmam-ı Âzam Rh. A. Her gün sabah namazını ca-mide kılıp öğleye kadar tâliblere cevap verir, öğleden önce oturduğu yerde kaylûle yapardı. (Temîmî, Mekkî)


 incemeseleler.com

   
© incemeseleler.com