Zekat ve nisap günü nasıl hesaplanır?

Yayınlanma Fıkhi Meseleler

 Bilindiği gibi zekât yılda bir kez olmak üzere Şer’an zengin sayılan kimselerin mallarında belirlenmiş bir haktır. Kişinin zengin sayılması için ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala tam bir mülkiyetle malik olması gerekir. İslâm, namî olan malların miktarı ne olursa olsun zekâtı verilecek diye bir kaide koymamıştır. Bilâkis zekâtın alınabilmesi için malın nisap miktarına ulaşmasını şart koşmuştur. Veher malın kendi türüne göre bir nisap miktarı belirlemiştir.

Kredi kartları ne kadar İslami?

Yayınlanma Güncel Meseleler

Kredi kartının çeşitli tanımları yapılmaktadır. Kredinin, Latince karşılığı “credere” kelimesidir. Bu kelime; “bir kimseye emniyet ve itimat etmek” anlamına gelmektedir. Kredi kartı çıkaran kuruluş; gerekli incelemeleri yapıp, kişinin ödemelerini zamanında yerine getireceğine kanaat getirdikten sonra, kartı hamiline verdiği için “emniyet kartı” ya da “güven kartı” terimlerinin yerine kredi kartı terimi kullanılmıştır.[4]

Yaz hizmetlerinde nelere dikkat edelim?

Yayınlanma Güncel Meseleler

Öğretici ve öğrenen açısından büyük bir fırsat ve imkândır.

1- Öncelikle yaptığımız işi bir hizmet ve Al­lah rızası için ibadet niyetiyle yapalım. Bu derslerle, dinimiz İslâm'ı ve yüce kitabımız Kur'ân'ı öğrettiğimizi düşünerek heyecanımızı ve şevkimizi canlı tutalım.