Müslüman her önüne gelen dini kitabı hemen okumamalı önce sahihliğini soruşturup ondan sonra okumaya geçmeli. Yoksa islami bilgi edineceğim derken itikadi yönden tehlikeli bir maceraya doğru yol alabilir. Mesela aşağıdaki kitapları okuyanlar ya sapıtırlar veya küfre düşebilirler. Bu kitaplar konusunda muteyakkız olup çevremizdekileri de uyarmalıyız.


1-İbn Teymiye ve onun gibi selefiye itikadında bulunan talebelerinin kitapları,
2-İbn Teymiye’yi övmek suretiyle kaynak gösteren bütün kitaplar,
3-Tasavvufun, kerametin, vahdet-i vücudun râbıtanın ve kabir ziyaret etmenin aleyhine yazılmış bütün kitaplar,
4-Ashâb-ı Kirâm’dan herhangi birisine dil uzatılan kitaplar,
5-Miraç ve şakkulkamer gibi mucizeleri inkâr eden kitaplar,
6-İtikad mezheblerinin üç olduğunu, selefiyyenin de itikad mezhepleri arasında bulunduğunu iddia eden kitaplar,
7-Türkiye’de öşür verilemeyeceğini savunan kitaplar,
8-Te’vil edilmesi gereken âyet-i kerimeleri

9-“Elhamdülillâh, Fransızlar, iki asra yakın zamanda beri cumhuriyet idaresini kurup Hıristiyanlığı lâik bir hale getirmişlerdir” diyen kitaplar,
10-İçtihad kapısına toslayan, telfık ve mezhepleri birleştirmekten bahseden kitaplar,
11-Kütüb-i Sitte’de mevzu hadis bulunduğunu iddia eden kitaplar,
12- Beyzavi tefsirinde, İmâm-ı Gazali ve Ebulleys’in kitaplarında mevzuu hadis olduğunu yazan kitaplar,
13-Kardavi’nin yazdığı gibi hangi mezhebe göre telif edildiği bilinmeyen mezhepsizlerin kitapları,
14-Kur’an-ı Kerim mealleri ve muteber bir alime göre şerhi yapılmamış Hadîs-i Şerif mealleri,
15-İbni Rüşt gibi felsefecilerin kitapları,
16-Reşit Rıza gibi mezhepsizleri kitapları,
17-“Mason Abduh gibi inkılâp istiyorum” diyen sahte kahramanların kitapları,
18-“Biz dünya işlerini peygamberden daha iyi biliriz” diyen Mahmasani gibi vehhabilerin kitapları,
19-Bu asırda sefer olmaz diyen müctehid taslaklarının kitapları,
20-Altından mamul alyansa helal diyenlerin kitapları.

   
© incemeseleler.com