Dini kitapların olduğu bir kütüphanede de hürmet ve tazim sırası vardır. Yani yan yana konulacak kitapların belirli bir seviyeye dikkat edilerek konulması takvaya layık olandır. Peki hangi kitaplar diğerlerinin fevkindedir?

 

Lugat, sarf ve nahiv bir nevidir. Bazısı bazısı üzerine konulabilir.
Tabir (ruya tabir) bunların fevkındedir.
Kelâm ilmi ile alakalı kitaplar da bunların fevkındedir.
Fıkıh ise kelâmın fevkindedir.
Hadis-i şerif, meviza kitapları, ve mervi dua kitapları da fıkhın fevkindedir.
Kendisinde ayet-i kerimeler yazılı tefsir kitapları ise hepsinin fevkindedir.
[1] 


Kitapların beyan edildiği şekilde dizilmesi evleviyyet ve tazime riayet içindir. Tabir kitaplarının tazime layık görülmesi peygamberliğin 46 cüzünden birinin yani rüyanın tefsiri olmasındandır.[2]  Bir dükkan veya sandıkta kitaplar bulunduğunda edep ve terbiye îcabı üzerine bir şey koymamalıdır. Mescidin süprüntüsünü hürmete  binaen temiz olmayan yerlere atmamalıdır. Yeni kalemi sivriltince tozu atılabilir. Lâkin kendisi ile Kur’an-ı Kerim harfleri yazılmış olan kalemin tozları mescidin otu ve tozu gibi tazime halel getirecek yere atılmamalıdır. Kınye’de de böyledir.[3] [1] Fetâvilhindiye  C.5   S.323

[2] Reddülmuhtar  C.1   S.178

[3] Fetavilhindiye  C5    S.322

incemeseleler.com

   
© incemeseleler.com