Günümüz piyasasında onlarca tefsir var. Gerek zamanında Allah dostlarından kaleme alanlar ve gerekse günümüzde ilahiyat camisından çalışma yapanlar. Tavsiye edilecek belki daha fazla eser var ama en azından şu eserler kütüphanelerimiz için biraz daha öne çıkıyor.

Tefsir Kitapları:
Hak Din-i Kur'an Dili (Elmalılı Hamdi Yazır)
Ruh'ül Beyan (İsmail Hakkı Bursevi Hz.)
Tefsiri Taberi (Muhammed Bin Cerir Hz.)

Tefsir Usül ve Tarihi (Prof. Dr. Muhsin Demirci)

Usul-ü Tefsir:
El- İtkan Fi Ulum-il Kur'an (Celaleddin Suyuti Hz.)
El- Burhan (İmam-ı Burhaneddin ez- Zerkeşi Hz.)
Büyük Tefsir Tarihi (Ömer Nasuhi Bilmen)
Esbab-ün Nüzül (El Vahidi Hz.)

incemeseleler.com

   
© incemeseleler.com