Hadisi şerif eserleri güzel tercüme etmesi cihetinden tavsiye hangi kitaplar var? Hadis Terimleri sözlüğü ve Anahatları ile Hadis ilmini anlayabilmek için tavsiye kitaplardan bazıları.

Anahatlarıyla Hadis (Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan)
Riyazussalihin (İ. Lütfi Çakan- M. Yaşar Kandemir - Raşit Küçük)
Kükütüb Sitte ( Prof. Dr. İbrahim Canan)  (2009' da merhum oldu.)
Hadis Terimleri Sözlüğü (Prof. Dr. Mücteba Uğur)
Tac'ül Usul (Şeyh Mansur Ali Nasıf)

   
© incemeseleler.com