Kredi kartının çeşitli tanımları yapılmaktadır. Kredinin, Latince karşılığı “credere” kelimesidir. Bu kelime; “bir kimseye emniyet ve itimat etmek” anlamına gelmektedir. Kredi kartı çıkaran kuruluş; gerekli incelemeleri yapıp, kişinin ödemelerini zamanında yerine getireceğine kanaat getirdikten sonra, kartı hamiline verdiği için “emniyet kartı” ya da “güven kartı” terimlerinin yerine kredi kartı terimi kullanılmıştır.[4]

Öğretici ve öğrenen açısından büyük bir fırsat ve imkândır.

1- Öncelikle yaptığımız işi bir hizmet ve Al­lah rızası için ibadet niyetiyle yapalım. Bu derslerle, dinimiz İslâm'ı ve yüce kitabımız Kur'ân'ı öğrettiğimizi düşünerek heyecanımızı ve şevkimizi canlı tutalım.

Dinin imanın mukaddesatın Şeriat-ı Garranın elden gittiği bir devirde, mü'minin sakin ve huzurlu bir hayat sürmesi, yan gelip yatması, keyfine bakması bir tür hıyanet olmaz mı?

Önceleri "Faizsiz Finans Kurumları" olarak adlandırılan, daha sonraki bir düzenlemeyle isimleri "Katılım Bankaları" olarak değiştirilen finans kurumlarının İslamî hassasiyet sahibi kitleler nezdinde farklı bir yeri olduğu malum.

"Göbek diz arasını göstermek erkek erkeğe de haramsa erkeklerin -futbolcuların dizlerinin yukarısının açık olduğu- futbol karşılaşmalarını izlemesi caiz mi? Birçok dindar erkek futbol maçlarını izliyor. Bunu uyarmamak çok büyük bir vebal değil mi?"

Mahşeri kalabalık dedikleri bu olsa gerek. 60 bin kişi kapasiteli stadın yeşil çim ekili sahası ile beraber tıka basa doldurulmuş 100 binleri bulan bir insan kalabalığı. Tüm bakışların pür dikkat odaklandığı platformu iki küçük, minicik, sevimli mi sevimli henüz biri 4, diğeri daha 5 yaşlarında olan iki küçük zenci melezi kız çocuğu doldurmaktadır.

 90 senedir her sene gerçekten neşe mi doluyor insan? Yoksa, kendi dilimizle 90 senedir sıkıntıya neşe mi dedirtiliyor?
23 Nisan 1920’de ilk meclis açılmış. Açılmış ama arkası arkasına hükümetler kurulmaya, kuruldukça da patır-patır dökülmeye, gümbür gümbür yıkılmaya başlamış. Niye? Bir türlü temel mi tutturulamamış?

   
© incemeseleler.com