Kredi kartları ne kadar İslami?

Yayınlanma Güncel Meseleler

Kredi kartının çeşitli tanımları yapılmaktadır. Kredinin, Latince karşılığı “credere” kelimesidir. Bu kelime; “bir kimseye emniyet ve itimat etmek” anlamına gelmektedir. Kredi kartı çıkaran kuruluş; gerekli incelemeleri yapıp, kişinin ödemelerini zamanında yerine getireceğine kanaat getirdikten sonra, kartı hamiline verdiği için “emniyet kartı” ya da “güven kartı” terimlerinin yerine kredi kartı terimi kullanılmıştır.[4]

Yaz hizmetlerinde nelere dikkat edelim?

Yayınlanma Güncel Meseleler

Öğretici ve öğrenen açısından büyük bir fırsat ve imkândır.

1- Öncelikle yaptığımız işi bir hizmet ve Al­lah rızası için ibadet niyetiyle yapalım. Bu derslerle, dinimiz İslâm'ı ve yüce kitabımız Kur'ân'ı öğrettiğimizi düşünerek heyecanımızı ve şevkimizi canlı tutalım.

Setri avret üzerinden futbolun hükmü

Yayınlanma Güncel Meseleler

"Göbek diz arasını göstermek erkek erkeğe de haramsa erkeklerin -futbolcuların dizlerinin yukarısının açık olduğu- futbol karşılaşmalarını izlemesi caiz mi? Birçok dindar erkek futbol maçlarını izliyor. Bunu uyarmamak çok büyük bir vebal değil mi?"

Dinde mi dilde mi tebliğ?

Yayınlanma Güncel Meseleler

Mahşeri kalabalık dedikleri bu olsa gerek. 60 bin kişi kapasiteli stadın yeşil çim ekili sahası ile beraber tıka basa doldurulmuş 100 binleri bulan bir insan kalabalığı. Tüm bakışların pür dikkat odaklandığı platformu iki küçük, minicik, sevimli mi sevimli henüz biri 4, diğeri daha 5 yaşlarında olan iki küçük zenci melezi kız çocuğu doldurmaktadır.

23 Nisan'da neşe mi doluyor insan?

Yayınlanma Güncel Meseleler

 90 senedir her sene gerçekten neşe mi doluyor insan? Yoksa, kendi dilimizle 90 senedir sıkıntıya neşe mi dedirtiliyor?
23 Nisan 1920’de ilk meclis açılmış. Açılmış ama arkası arkasına hükümetler kurulmaya, kuruldukça da patır-patır dökülmeye, gümbür gümbür yıkılmaya başlamış. Niye? Bir türlü temel mi tutturulamamış?