Özellikle üniversite gençliğinin gündeminde olan peruk takma hadisesi yıllardır islam aleminde tartışmalara yol açmıştır. Caiz diyenler de demeyenlerde bir çok kaziyelerle haklılıklarını ifade ederler. Pekii takva ile amel eden muttaki bir genç nasıl hareket etmeli?

 Peruk İtalyanca peruca’dan alınmış olup takma saç manasınadır.[1] Peruk imalinde sentetik saç kullanılmakla beraber daha çok tabii saçlar kullanılır. Bu tabii saçlar aralarına sentetik iplikler karıştırılmak suretiyle bir fileye bağlanır ve istenilen şekle sokulur.[2] 

Saç takmak bazı hadis-i şeriflerle yasaklanmıştır. Bazı alimler her ne şekilde olursa olsun eğreti saç takmanın haram olduğuna hükümetmişler ise de ekseri fukaha “İnsan saçı takarsa haram olur, insan saçından başkasını takarsa beis yoktur” demişlerdir. Saçına insan saçı eklemek haramdır. İster kendi saçı olsun isterse başka bir insanın saçı olsun. Muhtar şerhi İhtiyar’da da böyledir. Çünkü Resulüllah “Saçına saç ekleyene ekletene vücuduna dövme yapana yaptırana, dişlerin başını inceltene, buna razı olana, yüzünden tüyleri aldırana ve alana Allâh lanet etsin.” buyurmuştur.[3] 

Saçına saç eklemekte tezvir yani kandırma olduğu için ve insanın bir cüzüyle menfaatlenmek olduğu için haramdır. Fakat Tatarhaniye’de “Kadın örgü ve perçemlerine deve tüyünden bir şeyi ilave ederse beis yoktur.[4] 

Kadının saçına saç eklemesi hadis-i şerifte yasaklandığı için mekruhtur. Çünkü insanların bütün azaları mükerremdir, insandan ayrılmış bir şeyle menfaatlenmek ona ihanet olur. Bunun için mekruhtur. Hayvan kılı veya yünü olursa beis yoktur. Çünkü bu ziynet tarikiyle intifadır.[5] 

Şafii’lere ve Hambeli’lere göre kadın saçına insan saçı ekleyecek olursa ittifakla haramdır. Çünkü insan oğlunun saçı ve diğer uzuvlarını kullanıp menfaatlenmek haramdır. İnsan saçının dışında başka temiz saç veya başka bir şey takarsa eğer kocası izin verirse caiz olur. Kocası izin vermezse veya kocasız ise caiz olmaz.[6] Hanefiyyülmezheb olan Ruhulbeyan sahibi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de aynı şeyi söylemiştir.[7] 

Kadının saçlarını örtmesi için peruk takması uygun olmaz. Çünkü baş örtüsü yalnız saçı değil kulak ve boynunu da örter. Halbuki peruk örtmez. Ayrıca tesettürden maksat yabancılara karşı kadının cazibesini gizlemektir. Halbuki peruk insanın kendi saçı gibi göründüğü için onda cazibe vardır.

Dövme yaptırmak caiz değildir. Çünkü Rasülullah (s.a.v.) Efendimiz “Takma saç yapana ve yaptırana, dövme yapan ve yaptırana Allah lanet etsin.” buyurmuşlardır.[8] Ancak dövme yaptırdıktan sonra pişman olursa derisini soymak lazım gelmez.[9] 

Yukarıdaki araştırmanın üzerine söylenecek hiçbir şey yok lakin zamanımızda maddi bir takım menfaaterden dolayı "zarureten peruk takmakta beis yoktur" fetvası verilmektedir. Bu yazıyı okuyupta ben Allah için peruk takıyorum diyen kişiler umarım ikna olur.[1] Meydan Larousse

[2] Sanat Ansiklopedesi - Rehber Ansiklopedesi

[3] Fetavilhindiye C.2 S.358 - Dürrülmuhtar C.6 S.373

[4] Reddülmuhtar C.6 S.373

[5] Bedaiyi C.5 S.125 - Hediyetülalâiye S.245

[6] İslam Fıkhı Ansiklopedisi (Feza Yayınevi) C.1 S.228 

[7] Ruhulbeyan tefsiri C.2 S.288

[8] Tühfetulahvezi C.8 S.68

[9] Hulasetülecvibe C.2 S.164


incemeseleler.com

   
© incemeseleler.com