İsmi Rumeysâ... yahut Gumeysâ’dır. Ebû Talha Hz. ‘nin hanımı ve hidayetine vesile olan hâtun. Huneyn Harbinde hâmile olduğu hâlde, devesinin yularını koluna geçirip, elindeki hançerle cepheden kaçmak isteyenleri muhârebeye çevirmekle meşhur... Cennet  ehli olduğuna dâir Rasûlüllah (S.A.V.)’in övgüsüne nâil olmuş bahtiyar ve şanlı sahâbiye...

   
© incemeseleler.com