Rasûlüllah (S.A.V.)’in süt anası... Hz. Amine Vâlidemiz’in vefatından sonra annelik yaptı... Hakkında vâkî olan “Ümmü Eymen anamdan sonra, anamdır” hadis-i şerifi şânına şehâdet eder.

Uhud ve Huneyn gazvelerinde bulundu, askere su taşımış ve yaralarını sarmıştır.

Rasûlüllah (S.A.V.)’in vefatında hâlini sorana:

- “Semâvî haberin kesilmesine ağlıyorum” demiştir.

   
© incemeseleler.com