Aslen Yemenli olup, zâhid bir zâttı.

 

Mescidde vaaz etmek için Hz. Ömer’den müsâade almış ve ilk defa mescidde vaaz etmek kendisine nasip olmuştur.

   
© incemeseleler.com