Ca’fer-i Tayyar Hz.’nin zevcesidir. Onun vefatından sonra Hz. Ebû Bekir’le evlenmişti. Muhammed bin Ebî Bekir’in annesidir.

 

Hz. Ebû Bekir vefat ettiğinde, cenâzesini o yıkamıştır.

   
© incemeseleler.com