İslamiyet’in bidâyetinde Müslümanlar meşveret için  gizlice buluştukları ev, işte bu zâtın hânesidir. Orada Resûlü Ekrem bir müddet kaldı buyurmuşlardı. Hz. Ömer’in Müslüman olduktan sonra orayı terk ettiler.

 

83 yaşında vefat etti. Namazını kıldırmayı Sa’d bin ebî Vakkas Hz.’ne vasiyet etmişti. Sa’d Hz. Medine dışında olmasından dolayı vâli Mervan: “Cenâze ortada olmayan biri için bekletilmez” deyip namazı kıldırmak istediyse de Erkam Hz.’nin oğlu Ubeyd râzı olmadı. O esnâda Sa’d bin ebî Vakkas Hz. geldi ve namazı kıldırdı.

   
© incemeseleler.com