Künyesi, Ebül-Hakem’di. Rasûlüllah (S.A.V.) “Ha-kem Hak Teâlâ’dır. Sen niçin böyle künye aldın” buyurdu. “Yâ Rasûlüllah, kavmim ihtilaf ettikçe bana gelir, hükmüme râzı olurlardı. Bu künyeyi bu sebeple verdiler” demesi üzerine “Güzel... Senin oğulların kimlerdir” diye sual etti. “Şürayh, Müslim ve Abdullah’dır deyince, “Sen Ebû Şürayh’sın buyurdular.

   
© incemeseleler.com