Rasûlüllah (S.A.V.)’in büyük kerimeleri Hz. Zeynep (R.A.)’ın zevci...

İsmi Lakiyt... Heysem  yahut Muheşşim de denilmiş. Rasûlüllah’a damat olma şerefine nâil olmuş nübüvvetten sonra müşrikler zevcesini boşaması için ısrar etmişlerse de boşamamıştı. Bedir Harbi’nde kâfirlerle berâberken esir düşmüş, bedel olarak Hz. Zeynep R. Anha. annesi Hz. Hatice Vâlidemiz’in düğün hediyesi olan gerdanlığını göndermişti. Böyle bir hediyenin esir bedeli olarak ortaya konması Rasûlüllah (S.A.V.) ve Eshâbına teesir etmiş ve Hz. Zeyneb’i Medine’ye göndermek şartıyla Ebül Âs bedelsiz olarak salıverilmiş, O da Hz. Zeynep R.Anha’yı Medine’ye göndermişti. Bunun üzerine Efendimiz (S.A.V.): “Ebül Âs sözünde sâdık çıktı” buyurmuştur...

 

Ebül Âs Mekke’de şirk üzere kalmış, müşriklere âit bâzı ticâret mallarını da yanlarına alarak bir takım kimselerle birlikte ticâret maksadıyla Sûriye taraflarına gitmişti. Dönüşlerinde Müslümanların müfrezesi, mallarını ganîmet almış, kendilerini de esir etmişti.

 

Ebül Âs, kaçarak Medine’de Hz. Zeynep (R.A.)’nın evine geldi. Hz. Zeynep (R.A.) onu himâye etti. Ve Rasûlüllah (S.A.V.), Eshâbıyla sabah namazını kıldıktan sonra:

-“Ey insanlar! Ben Ebül Âs’ı himâye ediyorum” diye seslendi.

Rasûlüllah Efendimiz  Eshâbına:

-“Benim işittiklerimi siz de işittiniz... Rûhum kudret elinde olan Zâtı Ecell-i Âlâ hakkı için ben de şimdi işittim.” buyurdu. Ve Hz. Zeyneb’e Ebül Âs’a ikram etmesini söyledi. Hz. Zeynep de Ebül Âs’ın malını talep etmeye geldiğini söyledi. Sultânül Enbiyâ Hz., müfreze efrâdına:

Ebül Âs’ın bize münâsebeti bildiğiniz derecededir. Mallarını almışsınız. Bu Cenâb-ı Hakk’ın sizlere nasip ettiği bir ganîmettir. Ben bu malın kendisine iâde edilmesini arzû ederim. Fakat vermezseniz pek haklısınız.” buyurdu.

Eshâb-ı Kirâm “Biz bu malın tamamını Ebül Âs’a veririz” dediler ve teslim ettiler. Ebül Âs Mekke’ye gitti. Herkesin malını sâhibine teslim etti. Ve Kelime-i Şehâdet getirdi. Ve “Vallahi Medine’de Müslüman olmayışım, mallarınızı yemiş olduğumu zannetmemeniz içindir. dedi. Ve Medine-i Münevvere’ye geldi. İslâm’ı güzel oldu. Nebîyyi Ekrem (S.A.V.) Efendimiz Hz. Zeyneb’i yeni nikâhla kendisine ihsan buyurdu...

   
© incemeseleler.com