Rasûlüllah Efendimiz’in vafâtında henüz bülûğa ermemişti. Fakat Efendimiz’den hadisler dinlemiştir.

Hz. Ali (R.A.) onu sever ve îtimat ederdi. Hilâfetinde onu Kûfe’de Beytülmal Müdürü tâyin etmişti “Vehebü’l Hayr” diye anar ve muhafızlık hizmetinde bulundururdu. Hz. Ali (R.A.) hutbe okurken o. Minberin altında ayakta dururdu...

 

Buyurdular:

-Ben bu ümmet içinde Ali’den üstün kimse yok sanırdım. Hz. Ali  bana buyurdu ki,  “Sana haber vereyim, Hz. Nebîyyi Ekrem’den sonra ümmetin efdali Ebû Bekir sonra Ömer’dir. Sonra bir üçüncü daha vardır” buyurup onun ismini söylemedi....

Ebû Cuheyfe, Rasûlüllah (S.A.V.)’den az yemek husûsunda tavsiye almış olduğundan, pek az yerdi. Sabah yese akşam yemez, akşam yese sabah yemezdi.

   
© incemeseleler.com