İsmi, Hubeyl veya Cemil bin Busrâ... İkindi namazına dâir şu hadis-i şerifin râvîsidir:

-“Bu (İkindi)  namazı sizden evvelkilere arz olundu. (Fakat) onlar (kılmayıp) zâyi ettiler. Sizden kim bunu edâ ederse ecri iki kat verilir.”

   
© incemeseleler.com