968. Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, üç yerde kimse kendisinden başkasını hatırlayamaz: Te-razi başında ameller tartılırken; sevabı mı günâhı mı ağır geldiğini anlayıncaya kadar, amel defterleri dağılırken; defteri sağından mı, solundan mı verileceğini anlayıncaya kadar, bir de Sırat Köprüsü’nü geçinceye kadar. (İhya C. 4 S. 933)

969. Sırat, keskin kılıç veya keskin kıl gibidir. Melek-ler, kadın erkek; Mü'minleri kurtarmaya çalışırlar. Cebrail A.S. elimden yapışır ve ben “Allah’ım, ümmetime selâ-met ver, ümmetime selâmet ver” diye dua ederim. O gün ayağı sürçecek kadın ve erkek pek çoktur. (İhya C. 4 S. 944)

   
© incemeseleler.com