589. Yemek yediren ve şükreden, oruç tutup sabreden gibidir. (İhya C.4 S.155)

590. Zikrin efdali tevhit, duânın makbûlü hamd etmek-tir. (İhya C.4 S.158)

591. Çalışın! Herkes niçin yaratılmışsa ancak onu bu-lur. (İhya C.4 S.169)

592. Hayat. Âhiret hayatıdır. (İhya C.4 S.193)

593. İyi mal iyi insan için ne güzeldir. (İhya C.4 S.195)

594. Allah’a karşı takvaya yardımcı olan mal ne güzel-dir. (İhya C.4 S.195)

595. Sâliha bir kadın dine ne güzel bir yardımcıdır. (İhya C.4 S.195)

   
© incemeseleler.com