539. Evlât babasının hakkını hiçbir sûrette ödeyemez, ancak onu köle olarak bulur ve sonra da satın alarak âzat ederse hakkını ödemiş olur. (İhya C.2 S.546)

540. Ana ve babasına iyilikte bulunmak namaz, sada-ka, oruç, hac, umre ve Allah yolunda cihaddan üstündür. (İhya C.2 S.546)

541. Cennetin güzel kokusu 500 yıllık mesâfeden alı-nır, fakat ana ve babasına isyan edenlerle akrabalarıyla münâsebetini kesenler bu kokuyu alamaz. (İhya C.2 S.547)

542. Anana, babana, kız kardeşine ve sırasıyla yakınla-rına iyilik et. (İhya C.2 S.547)

543. İyiliklerin en iyisi, baba öldükten sonra dostlarını ziyâret etmektir. (İhya C.2 S.549)

544. Hediye vermede çocuklarınız arasında eşitliğe riâyet ediniz. (İhya C.2 S.550)

545. Çocuğu güzel terbiye etmek ve ona güzel bir ad vermek evlâdın baba üzerindeki haklarındandır. (İhya C.2 S.551)

   
© incemeseleler.com