532. Allah’tan en çok korkan, yakınlarını en çok görüp gözeten ve en çok iyiliği emir, kötülükten men edendir. (İhya C.2 S.543)

533. Mükâfâtı en çabuk verilen tâat,  sıla-i rahimdir. Hatta bir ev halkı kötü kimselerden bile olsa sıle-i rahim sâyesinde malları çoğalır nüfûsu artar. (İhya C.2 S.544)

534. Fakirlere verilen sadakaya bir, yakınlara verilen sadakaya iki sadaka sevabı vardır. (İhya C.2 S.545)

535.  En üstün sadaka, senden yüz çeviren fakir akra-bana verdiğindir. (İhya C.2 S.545)

536. Faziletlerin en üstünü, gelmeyene gitmen, verme-yene vermen ve kötülük edene iyilikte bulunmandır. (İhya C.2 S.546)

537. Ömrünün uzamasını ve rızkının artmasını arzû eden Allah’tan korksun ve yakınlarını gözetsin. (İhya C.2 S.543)

538. Rahim (şefkat ve merhamet) arşta asılıdır. Onu yerine getirmek yalnız iyilik yapanlara iyilik yapmakla değil, asıl sıle-i rahim kendisine bakmayan yakınlarına bakmak, gelmeyenlere gitmektir. (İhya C.2 S.544)

   
© incemeseleler.com