522. Cebrâil komşu hakkında bana öyle tavsiyede bu-lundu ki, komşuyu komşuya vâris kılacak zannettim. (İhya C.2 S.535)

523. Allah’a ve âhiret gününe inanan komşusuna ikram etsin. (İhya C.2 S.536)

524. Komşu kötülüğünden emin olmadıkça kişinin îmanı kâmil olmaz. (İhya C.2 S.536)

525. Kıyâmet günü ilk hasımlar komşulardır. (İhya C.2 S.536)

526. Tencereyi (çorba) kaynattığında suyunu bol koy, Sonra etrâfındaki komşulara bak ve onlara da ver! (İhya C.2 S.540)

527. Kapısı kapına bakan (komşun) daha çok hak sâhi-bidir. (İhya C.2 S.540)

528. Ey kadınlar! Koyun tırnağı kadar da olsa, bir ka-dın komşusu olan kadına hakâret etmesin. (İhya C.2 S.541)

529. Geniş ev, iyi komşu, başı yumuşak ve yürüyen hayvan (sâhibi olmak) Müslüman’ın saâdetindendir. (İhya C.2 S.541)

530. Her hangi bir ev (veya bahçe)de sırdaş veya ortağı olan kimse bunları satacağı zaman, ona teklif etmeden başkasına satmasın! (İhya C.2 S.542)

531. Sizden biriniz odunu veya ağaç parçasını duvarına koymaktan komşusunu men etmesin! (İhya C.2 S.542)

   
© incemeseleler.com