221. Her hasene on mislinden 700 misline kadardır. Yalnız oruç bana mahsus onun mükâfâtını da ancak ben veririm. (İhya C.1 S.644)

222. Cennetin bir kapısı var, adı Reyyan’dır. Oradan ancak oruçlular girebilir. (İhya C.1 S.644)

223. Oruçlunun iki sevinci var, biri iftar zamanındaki sevinci, diğeri de Allah’a kavuştuğu andaki sevincidir. (İhya C.1 S.645)

224. Her şeyin bir kapısı var; ibâdetin kapısı da oruç-tur. (İhya C.1 S.645)

225. Oruçlunun uykusu ibâdettir. (İhya C.1 S.645)

226. Kan damarda dolaştığı gibi şeytan Âdemoğlunun vücûdunda dolaşır. Onun yollarını oruçla daraltın. (İhya C.1 S.648)

227. Şeytan Âdemoğlunun kalplerinde dolaşmasaydı, onlar gökler âleminin gizliliklerini görürlerdi. (İhya C.1 S.649)

228. Ramazanda gece yemeğine kalkınız. Çünkü onda bereket vardır. (İhya C.1 S.97)

229.  Nice oruç tutanlar var ki, tuttukları oruçtan, açlık ve susuzluktan başka kârları yoktur. (İhya C.1 S.664)

230. Şüphesiz oruç bir emânettir. Her biriniz bu emâ-neti korusun. (İhya C.1 S.667)

231. (Oruç tutmak için) Ramazandan sonra en makbul ay Muharrem ayıdır. (İhya C.1 S.669)

232. Bütün seneyi oruçla geçiren için cehennem dara-lır, (cehennemde ona yer kalmaz) ve üzerine doksan dü-ğüm vurulur. (İhya C.1 S.672)

233. En makbul oruç, kardeşim Dâvud A.S.’ın orucu-dur. O bir gün yer, bir gün tutardı. (İhya C.1 S.673)

234. Oruç sabrın yarısıdır. (İhya C.1 S.643)

235. Recebin 27. Günü oruç tutan kimseye Allahü Teâlâ 60 aylık oruç sevabı verir. (İhya C.1 S.1040)

   
© incemeseleler.com