126. Kırk sene beklemek, namaz kılanın önünden geçmekten hayırlıdır. (İhya C.1 S. 497)

127. Bir insanın un gibi ufalıp rüzgar önünde savrul-ması, namaz kılanın önünden geçmesinden ehvendir.

128. İnsanların gelip geçtiği yerde namaz kılan (ihmal-kâr) ile namaz kılanın önünden geçen (dikkatsiz kimse) bu halin ne kadar aleyhlerine olacağını bilselerdi, kırk sene beklerlerdi. (İhya C.1 S. 498)

   
© incemeseleler.com