35. Allahü Teâlâ akıldan daha kıymetli bir şey yaratma-mıştır. (İhya C.1 S. 216)

36. İnsanlar çeşitli iyiliklerle Allah'a yaklaşırken sen de akılla yaklaş. (İhya C.3 S. 37)

37. Allahü Teâlâ’nın ilk yarattığı şey akıldır. Allahü Teâlâ akla: “Bana dön” buyurdu, akıl döndü, “Öbür tarafa dön” buyurdu, yine döndü. Allahü Teâlâ’nın her emrine uydu. Sonra Allahü Teâlâ “İzzet ve Celâlim hakkı için nazarımda senden kıymetli bir şey yaratmadım; seninle alır, seninle veririm, senenle mükâfâtlandırır, seninle ce-zâlandırırım” buyurdu. (İhya C.1 S. 211)

38. İnsanın akıl gibi yüksek bir kazancı olamaz. Akıl sa-hibini iyiliğe ulaştırır, fenâlıktan uzaklaştırır. Aklı kemâle ermedikçe insanın dîni müstakîm, îmanı tamam olmaz. (İhya C.1 S. 212)

39. İnsan güzel ahlakıyla, gündüz oruç tutup, gece namaz kılanlar seviyesine ulaşır. Aklı tamam olmadıkça, ahlakı güzelleşmez, Aklı olgunlaşınca iman da kemâle erer; Rabbi’ne kulluk, düşmanı olan şeytana isyan eder. (İhya C.1 S. 212)

   
© incemeseleler.com