23. Seninle Allahü Teâlâ’nın bir kişiyi hidâyete erdirmesi senin için dünyadan ve dünyada olanlardan hayırlıdır. (İhya C.1 S. 32)

24. İnsanlara öğretmek için ilimden bir mesele öğrenen kimseye yetmiş sıddık sevabı verilir. (İhya C.1 S. 32)

25. Kim öğrenir, öğrendiği ile amel eder ve insanlara öğretirse semâvâtta tâzimle anılır. (İhya C.1 S. 32)

26. Öğrendiği ilmi saklayan âlime kıyâmet günü ateşten gem vurulmak sûretiyle cezâlandırılır. (İhya C.1 S. 33)

27. En güzel hediye hikmetli bir sözü iyice anlayıp, din kardeşine anlatmaktır. Bu bir senelik ibâdete bedeldir. (İhya C.1 S. 33)

28. Dünyada, Allah’ı hatırlatan, Allah'a yaklaştıran cihe-tiyle öğreten ve öğrenenden başka her şey lânetlenmiştir.

29. Hayra delâlet eden onu yapan gibidir. (İhya C.1 S. 36)

30. Kıyâmet  günü en ağır azap görecek olan Allahü Teâlâ’nın ilminden kendisini faydalandırmadığı âlimler-dir. (İhya C.1 S. 3)

31. Allahü Teâlâ bu dini, dinde nasîbi olmayan kimseler-le de kuvvetlendirir. (İhya C.1 S. 123)

32. Faydalı ilmi gizleyen kıyâmet günü ateşten bir gem vurularak gelir. (İhya C.1 S. 145)

33. İstediğiniz kadar okuyun, bildiğinizle amel etmedikçe Allahü Teâlâ size mükâfât vermez. (İhya C.1 S. 163)

34. Âdemoğlunun her sözü aleyhinedir. Ancak; iyiliği emretmesi, kötülükten nehy etmesi ve Allahü Teâlâ’yı zikretmesi müstesnâ... (İhya C.1 S. 180)

   
© incemeseleler.com