Her şeyde olduğu gibi, düğünde de israftan kaçınmak lazımdır. Allahü Teala "Yeyiniz, içiniz fakat israf etme­yiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez" buyurmuştur.

(A'raf Süresi, 71. ayette.)

İbni Kesir, bu ayet-i celilenin tefsirinde Resülüllah'dan riva­yet edilen bütün hadis-i şerifleri naklettikten sonra: "Cenab-ı Hak "israf etmeyiniz" buyurmakla "Allahü Teala’nın yemenizi haram kıldığı şeyleri yemeyiniz ve içmeyi­niz" buyurmuş oluyor. Çünkü haram kılınan şeyleri yemeniz ve içmeniz en büyük israftır, diyor.

Allahü Teala'nın yasak kılmış olduğu yerlerde para harca­manın en büyük israf ve zulüm olduğunda hiç şüphe yoktur.

Bir tarafta komşusu aç iken, diğer tarafta binlerce lira sar­federek içkili, oyunlu düğünler yapmak, İslamın şiddetle yasak­ladığı haramlardandır.

Düğün salonlarında, lüks otellerde, içkili, danslı yapılan düğünler asla İslami düğünler değildir. Atalarımızın yaptıkları düğün şekillerine zıt düşen bu Avrupa vari düğünler Müslüman - Türk ailesinin manevi hayatını zehirlemekte, ha­nelere huzursuzluk getirmektedir. Binaen'aleyh, Avrupa'yı tak­lit ederek içkili, danslı, şarkılı düğünler yapmak asla doğru değildir.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com