İddete ait olan nafaka kocaya aittir. Hangi ayrılıktan olursa olsun, kadın kocasından ayrılması sebebiyle iddet beklerken, bu müddet içindeki nafakası kocası tarafından verilmesi mecburi­dir. İddet bekleyen kadına verilecek olan nafaka, yiyecek ve meskenden ibarettir.

Ekseriyetle iddet kısa bir müddet devam ettiği için, iddet bek­leyen kadına verilmesi vacib olan nafakanın içinde elbise bu­lunmaz.

Gerdeğe girmezden önce boşanan kadına ve bu durumda ko­cası vefat eden kadına nafaka vermek vacib değildir. Hamile olan kadının iddeti ne kadar uzarsa uzasın, kendisine verilen nafaka iddetin bitimine kadar devam eder. Kocası vefat eden kadın hamile olursa, iddet beklerken kocasının terekesinden kendisine nafaka verilmez. Boşanan kadınların nafakalarının verilmesi ve kendilerinin münasip bir şekilde faydalandırılması hakkında Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.

"(Boşanan) o kadınları, gücünüzün yettiği kadar (daha aşağı derecede değil,) ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında oturtun. (Evleri) başlarına dar etmek (onları çıkmaya mecbur kılmak) için kendilerine zarar yapmayın. Eğer onlar yüklü (gebe) iseler yüklerini koyuncaya (çocuklarını doğuruncaya) kadar nafakalarını verin. Eğer (kendilerinden olan evlatlarını) sizin faidenize emzirirlerse onlara ücretlerini verin. Aranızda (bu hususda) güzelce (sünnete muvafık ve mürüvvete layık bir surette) müşavere edin. Eğer güçlüğe uğrarsanız o halde (çocuğu) onun (babasının hesabına) bir başka (kadın) emzirecektir. (Ana çocuğu emzirmeğe zorlanamaz).

(Talak süresi, ayet:6)

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

   
© incemeseleler.com