Cenab-ı Hak kendi kelamında "Kıyametin kopuş saati bilgisi Allah katındadır." buyurmuştur. Rasülüllah efendimiz s.a.v' de: "Beş şey var ki, Allahtan başka kimse onları bilmez." buyuruyor. Böyle olunca Peygamberimiz, o beş şeyi mesela kıyametin konuş saatini bilemez mi? Büyük Allah dostunun bu hususa cevabı.

Rasülüllah s.a.v. bu sözü, ortaya çıkan bir durumdan dolayı söylemişti ve o vakte aittir. Yoksa belirtilen o beş şeyden hiç biri Rasülüllah s.a.v. efendimize kapalı-gizli değildir.
Nasıl gizli olabilir ki? Bu şerefli ümmetten olan yedi tane kutupta kıyametin ne zaman kopacağını bilmektedir. Halbuki kutuplar, derece bakımından gavs' tan aşağı bulunuyorlardı. Artık her şeyin sebebi olan önce gelmişlerle sonra geleceklerin efendisiolan Rasülüllah s.a.v. efendimizin bu hususları bilmesi söz götürmez bir ölçü ve anlamdadır.

Abdül Aziz  Debbağ Hazretleri- El ibriz "Berzahtaki ruhlar"

Batuhan Alkan - incemeseleler.com

   
© incemeseleler.com