بسم الله الرحمن الرحيم

  المكتوب الثامن والأربعون

?Kırksekizinci mektup kimedir
Yukarıda zikrolunan zatadır. (Seyyit nakıp şeyh feridi buhari’yedir) إلىالمذكور أيضا
?Ne hakkındadır
Teşvik hakkındadır  فى التحريض
?Kim üzere teşvik
Ulema tazim üzere teşvik  على تعظيم العلماء
?Daha
İlmi talep üzere وطلبة العلوم
Olbir talebe-i Ulumki  الذين هم
Şeriatı garrayı yükleyicidirler. حملة الشريعة الغراء
Subhan olan Hz. Allah size yardım etsin. نصركم الله سبحانه    
?Ne üzerine yardım
Düşmanlar üzerine  على الأعداء
?Ne ile beraber olsun
Seyyidil enbiya hürmetine بحرمة سيد الأنبياء
O enbiya üzerine olsun عليه وعليهم
?Ne olsun
Salavat teslimat ve tahıyyat. الصلوات والتسليمات والتحيات
Tahkik ben müşerref oldum. قد تشرفت
?Ne ile müşerref oldum
Sizin mektubunuzun mutalaası ile بمطالعة مكتوبكم
?Öyle mektup ki
Gönderilmiş olan şerefli mektubunuz ile الشريف المرسل
?Ne üzerine
Fukaraya iltifat vechi üzerine على وجه الالتفات إلى الفقراء
Yazılmış idi وحرر
?Kime yazılmış idi
Mevlana muhammed kılıça مولانا محمد قليج
Muvaffık olsun  موفق
?Nerede muvaffık olsun
Kitabında فى الكتاب
?Neyi yazmış idi
Şan  أنه
Tahkik gönderdi  قد أرسل
?Neyi gönderdi
Hariçten birşeyi  شئ من الخرج
Talebei Ulum ve sofi için bir şeyi gönderdiğini yazmış   لأجل طلبة العلوم والصوفية
Tahkik güzel oldu .وقد حسن
?Ne güzel oldu
Talebei ulumu takdim تقديم طلبة العلوم
?Kim üzerine takdim
Sofi üzerine. على الصوفية
?Nerede takdim
Hakikaten himmet nazarında. فى نظر الهمة جدا
Zahirin hükmü iledir. وبحكم الظاهر
?Ne
Batının Unvanı. عنوان الباطن
Biz ümit ederiz. نرجو
?Neyi ümit ederiz
Hasıl olamasını أن يحصل
?Ne hasıl olmasını
Cemaatin (talebe-I ulumun) takdimi  تقديم هؤلاء الجماعة
?Nerede takdim
Zahirdede olduğu gibi (kalbdede)  فى الباطن أيضا
. ( ع )
Herbir kap  ( وكل إناء
İçinde olan şeyi boşaltır. بالذى فيه ينضح )*
Talebei ulumu takdimde vardır. وفى تقديم طلبة العلوم
?Ne vardır
Şeriatı tervic vardır .ترويج الشريعة
Çünkü muhakkak لأنهم
Şeriatı nebeviyye hamildir حملة الشريعة النبوية
Milleti mustafaviyeye، والملة المصطفوية
?Nedir
Talebei ulum ile kaimdir قائمة بهم
İnsanlar والناس
Muhakkah sual olunurlar إنما يسئلون
?Nerede sual olunurlar
Kıyamat gününde يوم القيامة
?Neyden sual
Şeriatten  عن الشريعة
?Ne olduğu halde şeriat
Tasavvuf olmadı halde دون التصوف
Cennete duhulden olan herbirşey. وكل من دخول الجنة
?Daha
Nardan kurtuluş وتجنب النار
?Nedir
Şeriata uymaya tabidir. مربوط بإتيان الشريعة
Enbiya والأنبياء
Salat ve teslimat onlar üzerine olsun. عليهم الصلوات والتسليمات
Olbir enbiya ki الذين هم
Kainatın en faziletlisi olan أفضل الكائنات 
Muhakkah enbiyalar mahluaktı davet ettiler إنما دعوا الخلق
?Nereye davet
Şeriate davet ettiler إلى الشرائع
Enbiya kıldılar. وجعلوا
?Neyi kıldılar
Şeriat üzerine kurtuluş medarı مدار النجاة عليها
Maksut والمقصود
?Neden maksud
Büyükler indinde bi’setten maksud من بعثة هؤلاء الأكابر
Bu maksut هو
Şartları tebliğdir. تبليغ الشرائع
Hayırların büyüğü. فأعظم الخيرات
Hayırların a’zamı koşmaktır إذاً هو السعى 
?Nerede koşmak
Şeriatı yükseltmekte فى ترويج الشريعة
Bir hükmü ihyada koşmaktır. وإحياء حكم
?Öyle hüküm ki
Şeriatın hükümlerinin bir hükmünü ihyada. من أحكامه
Bâ husus خصوصاً
?Nerede koşmak
Olbir zamanda ki فى الزمان الذى
Islamın esasları yıkıldığı zaman انهدمت فيه شعائر الإسلام
 Binleri infak etmişبحيث لو انفق ألو
فا
?Nerede infak
Allah yolunda .فى سبيل الله
Şu binleri infak Musavi olmaz لا يساوى ذلك
?Neye musavi olmaz
Şeri meselelerden bir meseleyi yükseltmeye ترويج مسئلة من المسائل الشرعية
Muhakkah şu maksut fiilde vardır فإن فى هذا الفعل
?Ne vardır
Enbıyaya uymak vardır. اقتداء بالأنبياء
Salat ve selam enbiya üzerine olsun. عليهم الصلاة السلام
Olbir şeyki الذين هم
Mahlukatın en büyüğü أعظم المخلوقات
?Daha
Büyüklere müşareket vardır.ومشاركة لهؤلاء الأكابر
Mukarer olan hükümdendir.، ومن المقرر
?Ne
Muhakkak hasenatın kamili.أن أكمل الحسنات
?Nedir
Enbiya için müsellemdir.مسلم لهم
Binleri infak وإنفاق الألوف
?Nedir
Kolaydır. ميسر
?Kim için
Yukarıda geçtiği gibi büyüklere  لغير هؤلاء الأكابر أيضا
Şeriatı ve ameli ikame.  وفى إقامة الشريعة والعمل
?Ne ile
Şeriatın hükmü ile ameli ikamede بأحكامها
Nefsi muhalefette مخالفة النفس أيضا
Muhakkah şeriat  ؛لأن الشريعة
?Nedir
Nefsin hilafı üzerine varid oldu. وردت على خلاف النفس
Malları infakta vardır، وفى أنفاق الأموال
?Ne vardır
Bazı zamanda nefse muvafakat. موافقة النفس أحيانا
Evetنعم
Eğer infak olursa إن كان الإنفاق
?Niçin olursa
Şeriatı kuvvetlendirmek için لتأييد الشريعة
?Daha
Millet mustafafiyyenin yükselmesi için وترويج الملة
Bu infak için vardır فله
?Ne vardır
Yüce olan derece vardır درجة عليا
Bir kuruşu infak etmek وإنفاق فلس
?Ne ile infak
Şu niyet ile بهذه النية
Musavidir. يساوى
?Neye musavidir
Binleri infak etmeye musavidir إنفاق ألوف
?Nerede
Diğer niyetlerde  فى سائر الأمنية.
Eğer denilirse  ( فإن قيل )
Muhakkah talep إن طالب
?Nedir
İlmin esiridir. علم أسير
?Nerede
Nefsinin elinde فى يد نفسه
Nasıl takdim olunur. فكيف يقدم
?Kim üzerine
Sofi üzerine على صوفى
Öyle sofiki
Nefsinin köleleğinden kurtulan  تخلص من رقية نفسه
Ben cevap veririm. ( أجيب )
Muhakkah kail إن هذا القائل
?Nedir
Henüz anlaşılmamıştır لم يفهم
?Nerede
Kelamın hakikatinde بعد حقيقة الكلام
Muttalığ olmamış ولم يطلع
Merman aslı üzerine على أصل المرام
Muhakkah ilmi talep، فإن طالب علم
?Nedir
Mahluaktın necatına sebebdir. سبب لنجاة الخلائق
Edser mevcut olmakla birlikte مع وجود أسره
?Nerede
Nefsinin elinde.فى يده نفسه
Muhakkak Ahkamı şerıyyeyi tebliğ  ، فإن تبليغ الأحكام الشرعية
?Nedir
Talebei ulume bağlıdır. منوط به
Muhakkah talebei ulum menfat verendir وإن لم ينتفع
Nefsi ahkamı şerı ile  هو نفسه بها
Sofi ise والصوفى
Kurtuluşu ile beraber مع وجود تخلصه
Muhakkah sofi kurtuldu إنما خلص
?Ne kurtuldu
O sofinin nefsi نفسه
Cinsi iltifat yoktur فقط لا التفات له
?Kime
Mahlukata إلى الخلائق
Olbir kişinin faziletlisiki.
وأفضلية
O kişiye Bağlandı.
من تعلقت به
?Ne bağlandı
Birçok kimsenin necatı نجاة كثير
Bir topluluğun mağfiret olunması وجم غفير
?Kimden
Ol bir kişiden ki  ممن
Kısalttı  اقتصرت
?Ne kısalttı
Kendisi üzerine necatı  النجاة عليه
Kararlaşmış olan bir emire أمر مقرر
Evet. نعم
Sofı döndüğü zamana إذا رجع الصوفى
?Nereye
Aleme. إلى العالم
?Niçin dönmek
Mahlukatı davet için لدعوة الخلق
?Nerede davet
Fena ve bekadan sonra بعد الفناء والبقاء
Seyri anilah ve seyribillah makamları والسيرعن الله وبالله وحصل
?Kim için hasıl oldu
Sofi için له
Ne hasıl oldu
Nasip نصيب
?Neyden nasip
Nübüvvet makamından. من مقام النبوة
Sofi dahildir،  فهو داخل
?Nereye dahildir
Şeriatı tebliğ ediciler içine فى مبلغى الشريعة
Sofi için vardır.وله
?Ne vardır
Şerefli olan ulamanın hükmü حكم العلماء الأشراف
Şu Hz Allah'ın fazlıdır"  ذلك فضل الله
Azim ve aziz sahibi allah onu dilediğine verir.
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ".

Tercüme
Kırksekiz’inci Mektup İlmi talep ve Ulemaya tazim üzere teşvik edici olarak Yukarıda zikrolunan zata, Seyyit Nakıp Şeyh Feridi Buhari’yedir. O Ulema ki şeriatı garrayı yüklenicidirler.
 Subhan olan hz Allah seyyidil Enbiya hürmetine size düşmanlar üzerine yardım etsin. Salat, teslimat ve tahiyyat o enbiya üzerine olsun.
Ben şu fukaraya iltifat vechi üzerine şerefli olup gönderilmiş olan mektûbunuzun mutaleası ile  müşerref oldum. Mevlana Muhammed Kılınç Muvafak kitabında Talebe-i ulum ve sofi için hariçten bir şeyi gönderdiğini yazmış idi. Tahkik himmet nazarında Talebe-i ulumu sofi üzerine takdim güzel oldu. Zahirin hükmü batının ünvani ilerdir. Biz zahirde olduğu gibi batındada (kalbdede) talebei ulumun takdimini ümit ederiz.

Şiir;
Her kab içinde boşaltır.

Talebei ulumu takdimde şeriatın yükseltmek vardır. Talebei ulum şeriatı nebeviyye yüklenicidir. Talebe-i ulum ile Mustafaviyye (Peygamber efendimizin dini) kaimdir Kıyâmet günü insanlar tasavuf omadığı halde şeraitten sual olunurlar. Cennete dahil olmak ve ateşten kurtuluş şeriata bağlanmaya tabidir.Herkese islâmiyyetden sorulacak, tesavvufdan sorulmıyacakdır. Salat ve Teslimat Enbiya üzerine olsun. Kâinatın en faziletlisi olan O enbiya mahlukatı şeraite davet ettiler.O enbiya kurtuluş medarını şeriat üzerine kıldırlar. Büyükler indinde bi’setten maksud şartları tebliğdir.Hayırların en büyüğü hayırların a’zamı şeriatı terviç de şeriatın hükümlerinden bir hükmü ihyada koşmaktır. Bâ husus islamın esasları yıkıldığı zamanda hz Allah yolunda binleri infak etse şer-i meselelerden bir meseleyi yükseltmeye müsavi olmaz.Çünkü şu fiilde mahlukatın en büyüğü olan Enbiya aleyhisselam uymak ve şu İslam büyüklerine müşareket vardır. Muhakkak hesenatın kamili müsellam olan enbiya için mukarrar olan hükmündendir. Yukarıda geçtiği gibi büyükelre binleri infak kolaydır. şeriatın hükmü ile ameli ikamede nefsi muhalefetten şeriat ameli ikame nefsin hilafı üzerine varid oldu. Evet bazı zamanda eğer infak şeriatın hükmünü kuvvetlendirmek ve milleti mustafaviyyeyi yüksetlmetk için olursa malları infakta nefse muvafakat vardır. Bu infak için âli derece vardır. Şu niyet bir kuruşu infak etmek diğer niyetlerde olan binleri infak etmeye müsavidir.Eğer denilirse Nefsinin elinde esir olan talebe nasıl olurda nefsinin köleliğinden kurtulan sofi üzerine takdim olunur?Ben cevap veririm

Muhakkak kail kelamın hakikatı henüz anlaşılmamış meramın aslı üzerine muttali olunmamış. Muhakkahk ilmi talep eden nefsinin elinde mahluaktın eseri mevcut olmakla beraber mahlukatın necatına sebebtir.Muhakkah ahkamı şerıyyeyi tebliğ talebei ulume bağlıdır. Muhakkak  talebe-i ulumun kendi ahkamı şer-ı ile menfaat verendir. Sofi ise kendi kurtuluşu ile beraberdir. Menfeat Sofinin kendisinedir, mahlukata faidesi yoktur.  Kendisinin necatı üzerine kararlaşmış olan bir emirden En faziletti insan birçok kimsenin kurtuluşu ona bağlanandır ki;Fena ve beka makamlarından seyri fillah ve seyri anillah dan sonra mahlukatı davet için aleme döndüğü zaman o sofi için Nübüvvet makamından nasib hasıl oldu ve Seriatı tebliğ edenlerin arasına dahil oldu.. O sufi,Şerefli ulema hükmündedir. Şu Hz Allahın bir fazlıdır.Aziz olan Hz Allah, onu dilediğine verir..


   
© incemeseleler.com