بسم الله الرحمن الرحيم

72. Mektup المكتوب الثانى والسبعون

Kimedir?

Hace Cihan’adırإلى الخواجة جهان 

Ne hakkında?

فى بيان أن جمع الدينمع الدنيا

Muhakkak din ile dünya arasını cem etmenin olduğunu beyan

Nedir?

 Zor متعسر

Daha?

Bunlara münasip olan şeyler hakkında وما يناسب ذلك

Allah size selamet versin سلمكم الله سبحانه

Daha?

Size afiyet versin وعافاكم

( ع )

 Din ile dünya ne kadar acayip oldu ما أحسن الدين والدنيا

Din ve dünyayı ictima etmek لو اجتمعا 

Toplamak والجمع

Din ve dünya arasını بين الدين والدنيا

Neden?

Cem etmek kabilindendir من قبيل الجمع

Neyi?

Zıtlar arasını بين الأضداد

Bu takdirde lazımdır فلابد إذا

Kim için?

Ahireti isteyen kişiler için لطالب الآخرة

Ne?

Dünyayı terk من ترك الدنيا

وحيث كان تركها حقيقة متعسراً 

Dünyayı hakikaten terk etmek çok zor olduğu için

Nerede?

Bulunduğumuz zaman içinde فى هذه الأوان

Lazım gelir ينبغى

Ne lazım gelir?

Luzumlu görmesi أن يلتزم

Neyi?

Hükmen terk تركها حكما

Nasıl?

Zaruretle بالضرورة

Dünyayı hükmen terk etmek والترك الحكمى

Nedir?

عبارة عن أن يكون محكوماً

Ahireti taleb edenin iltizam etmesinden ibarettir

Ne ile?

بمقتضى حكم الشريعة الغراء

Parlak olan şeriatın muktezası ile amel etmesinden

Nerede?

Dini emirlerde فى الأمور الدينية

Daha?

Talibi ahiretin riayet etmesinden ibarettir وأن يراعى

Neye?

İslam dininin hududuna حدود الشرع

Nerede?

Yenilen şeylerde فى المطاعم

Daha?

İçilen şeylerde والمشارب

Daha?

Oturulan yerlerde والمساكن

Nedir?

Şeriatın hududunu caiz görücü غير مجوز لمجاوزتها

olmadığı halde

Daha?

Cenabı Hakkın farz kılmış وأن يؤدى الزكاة المفروضة

olduğu zekatı ödemesinden ibarettir

Nerede?

Ziyadeleşen mallarda فى الأموال النامية

Dağda otlayan hayvanlarda والأنعام السائمة 

Mümkün ve müyesser olduğu فإذا تيسر التحلى

zaman süslemek

Ne ile?

Ahkamı Şerıyye ile süslemek بالأحكام الشرعية

Tahkik hasıl olur فقد حصلت

Ne?

Dünya zararlarından kurtulmak النجاة من مضرة الدنيا

Dünyayı toplamış olur واجتمعت الدنيا

Şu takdirde حينئذ

Ahirette بالآخرة 

Hem kim için müyesser olmazsa ومن لم يتيسر له

Şu kısım هذا القسم

Yine böylece أيضا

Hükmen terk من الترك

Bahsimizin dışındadır فهو خارج من المبحث

Onun hükmü وحكمة

Nedir?

Münafıklıktır حكم المنافق

İmanın sureti وصورة الإيمان

Bulunan imanın sureti التى فيه

Nedir?

Ahirette ona menfaat vermez لا تنفعه فى الآخرة

Sureti imanın neticesi وإنما نتيجتها

Nedir?

Kanları muhafaza etmektir عصمة الدماء

Daha?

Malları muhafaza etmektir والأموال

Nerede?

Dünyada فى الدنيا

 ( شعر )

Ol bir şey kiوما هو 

Anlatması şart olan şeydendir من شرط البلاغ

Ben sana söylüyorum أقوله 

İstersen ondan al فخذ منه

Menfaatli nasihat al نصحا نافعاً 

Veya çok ağır konuştu de أو ملالة

Hangi devlet sahibi وأى صاحب دولة

Hak olan sözü dinler يسمع الكلمة الحقة 

Ne ile?

Kabul etmek kulağı ile بسمع القبول

Dünyevi saltanat ile beraber مع هذه الزمزمة الدنياوية

Daha?

Hizmetçiler ile beraber والخدم

Daha?

Evlad, iyal, sülalen ile beraber والحشم 

Daha?

Leziz yemeklerle beraber والأطعمة اللذيذة

Daha?

Çok iftiharlı elbiselerle beraber والألبسة الفاخرة

( شعر )

Onun kulağının içinde vardır فى أذنه

Ne vardır?

Sağırlık vardır من أنتى صمم

Bundan dolayı razi olmuyor فلا يرضى

Benim nasihatimi dinlemeye سماع نصيحتى

Ağlamamı, çığlığımı, yapma yavrum وبكائيا

dediğimi duymuyor

Subhan olan Allah bize muvaffak kılsın وفقنا الله سبحانه

Daha?

Size muvaffak kılsın وإياكم

Neye?

لمتابعة الشريعة المصطفوية

Şeriatı Mustafaviyyeye tabi olmaya

Şeriatı Mustafaviyyenin sahibi üzerine olsun على صاحبها 

Ne?

Salat, selam, tahiyyat الصلاة والسلام والتحية

وبقية المرامGeriye kalan meramım-ricam  

أن الشيخ ميان زكرياŞeyh meyan zekeriyya  

كان سابقاGeçmişte idi  

Ne idi?

harac(vergi) işi ile görevli مستوفى الخراج

وهو Şeyh meyan zekeriyya  

Nedir?

عالم وفاضل Alim ve faziletlidir 

وقد مضت مدة مديدةTahkık uzun müddet geçmiştir  

وهو محبوس فى السجن Şeyh meyan zekeriyya habiste mahbüstür  

Ne sebibi ile?

بشؤم أعماله ، Talihsiz işler sebebi ile

وقد عجز الآنŞu an âcizdir  

Ne ile?

بواسطة ضعف الهرم İhtiyarlık zaifiyeti vasıtasıyla

Daha?

وضيق المعيشة Maişet darlığı ile

وتمادتUzadı  

Ne?

مدة حبسه .Hapis süresi  

وقد كتب إلى الفقيرFakire yazdı  Tahkık

يطلبİstiyor  

Neyi?

حضورى فى العسكر Askere(mahpüs yerine) gelmemi

فأسعى فى تخليصه ،Tahlisine çalışmamı  

ولكنLakin  

كثرة مسافة الطريقYol mesafesinin çokluğu

كانت مانعةmani oldu  

Neye?

من ذلك .Buna yani oraya gitmeme

ولما أرادNe zamanki arzu etti  

Kim?

أخى الخواجة محمد صادقKardeşim Hâce Muhammet sadık  

التوجه إلى خدمتكم Sizin hizmetinize yönelmeyi  

كنت سببا للتصديعBaşınızı ağrıtmaya sebeb oldum  

Ne ile?

بتحرير كلمات بالضرورةZarureten kelimeleri yazmak ile  

فالمرجوÜmit olunan  

رعاية التوجه العالى Büyük teveccühünüzü riayet etmenizdir.

Nerede?

فى حق ذلك الضعيفBu zaıf-muhtac hakkında  

فإنه عالمÇünkü Muhakkak o alimdir  

Daha?

وشيخ كبير Çok yaşlıdır.

والسلام أولا وآخرا .Evvelen ve ahiran selam ederim

 

Tercüme

72. Mektup Din ile dünyanın arasının cem etmenin zor olduğunu beyan ve bunlara münasip olan şeyler hakkında Hace Cihan’a yazılmıştır.

Subhan olan Hz Allah size selamet ve afiyet versin. Ah din ile dünya bir araya gelmiş olsa ne güzel olurdu. Din ile dünya arasını toplamak zıtlar arasını cem etmek kabilindendir.

Bu takdirde Ahireti isteyenlerin dünyayı terk etmekleri lazım gelir. İçinde bulunduğumuz zaman içinde dünyayı hakikaten terk etmek çok zor olduğu için ahireti talep edenin dünyayı zaruretle hükmen terk etmesi lazım gelir. Hükmen terk etmek dini emirlerde parlak şeriatın muktezası ile amel etmesinden ibarettir. Yine talibi ahiretin yenilen, içilen giyilen oturulan yerlerde şeriatın hududunu (çiğneyip geçmeyi,aşmayı) caiz görücü olmadığı halde Şeriatın hududuna riayet lazım gelir. Cenabı Hakkın ziyadeleşen malda ve dağda otlayan hayvanlarda farz kılmış olduğu zekatı ödemesinden ibarettir. Ahkamı şeriyye ile süslenmesi mümkün ve müyesser olduğu zaman dünyanın zararlarından necat bulmuş olur. Şu takdirde herkim şu kısım için müyesser olmazsa ahirette dünyayı toplamış olur. Yine böylece dünyayı hükmen terk bahsimizin dışındadır. Onun hükmü münafıklıktır. Surette bulunan iman ahirette ona menfaat vermez. Sureti imanın neticesi dünyada kanları ve malları muhafaza etmektir.

Şiir;

Anlatmak şart olan şeydendir. Ben sana söylüyorum ister ondan menfaatli nasihat al veya çok ağır konuştu de.

Hangi devlet sahibi hak olan sözü dünya saltanatı, hizmetçiler, evlad-ı iyal ve sülalesi, leziz yemekler, iftiharlı elbiseler olmasıyla beraber  kabul  kulağı ile dinler. (Yani kabul ederek dinler.)

Şiir;

Onun kulağının içinde sağırlık vardır. Bundan dolayı benim nasihatimi dinlemeye razi olmuyor, ağlamamı çığlığımı yapma yavrum dediğimi duymuyor.

Sübhan olan Hz. Allah bizi ve size Şeriatı Mustafaviyyeye tabi olmaya muvaffak kılsın.

Salat, selam ve tahıyyat o Şeriatı Mustafaviyye sahibi üzerine olsun…

Son olarak Meramım,İsteğim,

Şeyh Meyan zekeriyya geçmişte Harac-vergi işleri ile görevliydi,Alim ve faziletlidir.Bir takım talihsiz işler sebebi ile Şeyh meyan zekeriyya habiste mahbüstür.Uzun müddet geçmiştir.İhtiyarlık za’fiyeti ve Maişet darlığı sebebi ile aciz,Muhtaçtır.Hapis süreside uzadı.Bu fakire askere gelmemi tahlisine(tahliye olunması için) çalışmam isteğini yazdı.Lakin yolun mesafesinin çokluğu oraya gitmeme mani oldu. Ne zamanki,Kardeşim Hâce Muhammet Sadık sizin hizmetinize yönelmeyi arzu etti,Zarureten bu kelimeleri yazmak ile başınızı ağrıtmaya sebeb oldum.

Ümit olunan,Bu zaıf-muhtac (Şeyh meyan zekeriyya) hakkında Büyük teveccühünüzü riayet etmenizdir,"yardım etmenizdir". Çünkü o alim ve çok yaşlıdır.

Evvelen ve ahiran selam ederim 

   
© incemeseleler.com