Ashabı kiram zamanında zengin bir adam ve vefat etmişti. Gömmek için mezarını kazdıklarında bir yılan gördüler. Bunu İbni Abbas Hazretlerine haber verdiler. O da:  

- O halde başka bir mezar kazın, buyurdu.

Fakat ondan da yılan çıktı. Böyle böyle yedi tane mezar kazdılar hepsinden yılan çıkıyordu. Ne kadar mezar kazsalar yılan çıkacağı kanaatına vardılar ve son mezara gömdüler. Durumu merak eden İbni Abbas Hazretleri ölünün yakınlarından onun durumunu sordu. Şöyle dediler:

- Zengindi ama hiç zekat vermezdi. Mezardan yılan çıkmasının sebebi anlaşılmıştı.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com