Hasan Basri Hazretleri anlatıyor:

Ashabdan Ebu Zerri Gifari Hazretleri (r.a.) Medine'ye giderken, Peygamber Efendimiz'in iki torunu olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Radıyallahü anhüma'ya rastlar. Selamlaştıktan sonra, Peygamber Aleyhisselam'ın, ashabın büyükleri hakkında neler söylediklerini sorar. Hz. Hasan buyurur ki:

- Bir gün annem Hz. Fatıma ile sohbet edeken, dedem Hz. Rasülüllah geldi. Babamı sordu. Annem, abdest alıp mescide gittiğini söyledi. Dedem, geldiği zaman babamın Hz. Aişe’nin hücresine gelmesini söyledi. Annem, dedeme:

- Ya Rasulüllah Aişe'yi seviyor musun? diye sorunca, Allah Rasulü buyurdu ki:

- Ya Fatıma bilmiyor musun, bana kadınlar arasında üç kişi sevimlidir. Birisi sen, birisi annen Hatice, birisi de Aişe'dir.

Bunun üzerine annem sordu:

. - Ya Rasullüllah erkeklerden kimleri seviyorsun?

- Hayır ve faziletler sahibi olan iki kişiyi, Ebubekir ve Ömer'i çok seviyorum.

Annem ağlayarak:

- Ali'yi sevmez misin? dedi. Hz. Rasülüllah (s.a.v.):

- Ya Fatıma, Ali benden ben de Ali'denim, hiç insan kendini metheder mi? Sen, benim ashab ve zevcelerime (hanımlarıma) dil uzatanlardan mısın?

- Ya Rasulüllah buna kim cesaret edebilir?

- Ya Fatıma, bir zaman gelecek, bazı insanlar benim ümmetimden olduklarını söyledikleri halde, benim ashabıma ve zevcelerime dil uzatacaklar. Ben onlara uzağım, onlar da bana

uzaktırlar. Sen de uzak mısın?

- Uzağım, Ya Rasulüllah.

Dedem bize doğru döndü ve bize dönerek sordu:

- Ya Hasan ve Hüseyin, siz de uzak mısınız?

- Evet, uzağız Ya Rasulüllah .

Bu sırada babamız Hz. Ali içeri girdi. Hz. Rasülüllah ona da sordu:

- Ya Ali, sen benim ashabıma ve zevcelerime dil uzatanlardan uzak mısınız?

- Ya Rasulullah, buna kim cüret edebilir?

- Ya Ali, bir zaman gelecek bir kısım insanlar seni çok sevdikleri halde bunu yapacaklar.

Bunun üzerine babamız ellerini kaldırarak şöyle dua etti:

- Ya Rabbi sen her şeyi görüyor ve biliyorsun. Senin habibin de buna şahittir ki ben, Ebubekir, Ömer ve Osman'a dil uzatanlardan uzağım.

 

Değerli okuyucular! Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer, Peygamberimiz (s.a.v.) e kayınpeder olma şerefine ermişler, Hz. Ali ile Hz. Osman ise Hz. Peygamber'in kızlarıyla evlenerek ona damat olmak şerefiyle şereflenmişlerdir. Hatta Peygamberimiz Hz. Osman'a iki kızını (birisi vefat edince diğerini) vermiş ve  "Üçüncü bir kızım olsaydı, onu da Osman'a verirdim" buyurmuşlardır.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com