Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri önceleri Bursa'da kadılık yapıyordu. Kadılığı bırakıp Şeyh Üftade Hazretlerine mürid oldu. Kısa zamanda yükselip insanları irşad etmek üzere vazifelendirildi ve Üsküdar' a gönderildi. Zamanın padişahı I. Ahmed de hanımıyla beraber ona mürid olmuşlardı. Birgün kendisini saraya davet etmişler, abdest almak istemesi üzerine kendisine abdest aldırıyorlardı. Sultan su döküyor, hanımı valide sultan da havlusunu tutuyordu. Bir ara valide sultan içinden şu düşünceyi geçirdi:

- Efendi hazretleri bir keramet gösterse de görsek.

Şeyhin abdest alması bitmişti. Valide Sultan havluyu tutarken, Hüdai Hazretleri:

- Valide Sultan! Bir dervişin eline padişah su döker, onun hanımı da havlu tutarsa, bundan daha açık keramet olur mu?

Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri'nin türbesi Üsküdar'dadır. Kendisinin şöyle bir duası vardır:

- Kabrimizi ziyaret edenlere şefaatımız vaciptir. Bizi ziyaret edenler suda boğulmasın. Vefat edeceği zamanı bilsin ve haber versin.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com