Halkın kendisinden tir tir titrediği meşhur Haccac, Hasan Basri Hazretleri'ni görmek üzere Basra'ya gitmek ister. Bunu duyan halk korkmaya başlar. Çünkü Haccac gittiği yerlerde kelleler koparmaktadır. Halk, Hasan Basri Hazretleri'nin başına toplanıp ne yapacaklarını kararlaştırırlar ve eğer gelirse onunla muharebe etmeye karar verirler. Hasan Basri Hazretleri halka:

- Siz onunla karşı karşıya gelemezsiniz. Onu yenmeniz mümkün değildir. Onu yenseniz bile Allah size başkasını musallat eder, der.

Ne yapmaları lazım geldiğini sorarlar. Hazret buyurur ki:

- Evlerinizde haram mal varsa, çıkarıp sahiplerine verin. Sahiplerini bulamazsanız, mescidlere götürüp fakir fukaraya verin. Nikahsız kadınlarla alakanız varsa ona son verin. Ya onları nikahlayın veya terk edin. Allah ile kendi aranızda bulunan günahlarınıza da tevbe edin. Oturup Kur'an okumaya başlayın. Umulur ki, Allah Haccac'ın buraya gelip size zarar vermesinden sizi korur.

Basra halkı, onun dediğini yapmaya başlar. Bir de duyulur ki, Haccac Basra'ya gelmekten vaz geçmiş. Halk sevinmeye başlar.

Hasan Basri Hazretleri:

- Ben onun Basra'ya gelmekten vazgeçeceğini biliyordum, der.

- Nereden biliyordun? diye sorduklarında da şöyle söyler:

- Bir kimse sizin yaptığınız gibi, evinden haramları kaldırır, hak sahiplerinin haklarını verir ve Allah'la kendi arasındaki günahları için de Allah'a tevbe eder ve Allah'ın kelamı olan Kur'an'ı okumaya başlarsa, Allah onun dualarını kabul eder. Başlarına gelecek belayı da kaldırır.

* * *

Haccac zamanında azizlerden birisinin bir miktar borcu varmış. Bu borcu ödemeye de gücü yetmediği için, borcunu ödeyecek kadar para ihsan edilmesi dileğiyle Haccac'ın huzuruna gitmek istemiş. Kendisini huzura kabul etmişler. O vardığında Haccac secdede ağlar vaziyetteymiş. Onu o halde görünce:

- Meğer bu da başkasına muhtaçmış. Ben de onun istediği zattan isterim, diyerek dönüp gitmiş.

Haccac, gelenin kim olduğunu sormuş. Hizmetçiler meseleyi anlatmışlar. O azizi tekrar çağırmış. O zat da

"Ben sizden bir şeyler istemeye gelmiştim. Halbuki siz de başkasından istiyor muşsunuz. Ben de ondan isteyeyim, diye gittim" dedim.

Bunun üzerine Haccac kendisine 1000 dirhem gümüş vermiş.

"Bunun 500 dirhemi ile borcunu öde, kalanı ile de çoluk çocuğuna bir şeyler al. Ama bunu benden değil Allah'tan bil" demiş.

O zat da verileni alıp sevinerek ve dua ederek gitmiş.

Bir çok kitaplarda Haccac'ın zalim birisi olduğu yazılıysa da aslı öyle değildir. Allah dostları olan velilerin tavsiyeleri onun hakkında kötü söz söylenmemesi şeklindedir.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com