Peygamberimiz'in mübarek hanımlarından Ümmi Habibe (r.a.) validemiz, Ebu Süfyan'ın kızıydı. O sıralarda babası henüz müslüman olmamıştı. Uzun zamandır kızını görmeyen Ebu Süfyan, kızını görmek için Hz. Rasillüllah'ın evine gitti. O sırada Hz. Peygamber Aleyhisselam evde değildi. Eve girince Hz. Rasillüllah'ın oturduğu yere oturmak istedi. Kızı Ümmi Habibe Hazretleri:

- Orası Rasulüllah'ın oturduğu yerdir, oraya oturma, dedi. Ve babasını Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın yerine oturtmadı. Babası, kızının bu tavrına kırıldı ve çıktı gitti.

Daha sonra bu durumu yatsı namazından sonra eve gelen Hz. Rasulüllah Ümmi Habibe'den öğrenir. Sabah olup namaz için mescide giden Hz. Rasulüllah'a, yakında Ebu Süfyan Hazretleri'nin iman edeceğine işaret eden ayet nazil olur. Bunun üzerine Hz. Peygamber buyurur ki:

- Ümmi Habibe'ye gidip müjde verin. Peygamberlik makamının kıymetini bilip ona hürmet ettiği için, Cenab-ı Hak babasına iman nasip eyledi.

Aradan çok zaman geçmeden Ebu Süfyan Hazretleri iman etti. Sadece o değil, arkasından hanımı olan Hind de İslamla müşerref oldu. Hadise Mekke fethinden hemen sonraydı. Onlarla beraber nice kimseler gelip iman ettiler.

Müslüman olduktan sonra, Ebu Süfyan Hazretleri'nin İslam’a nice hizmetleri olmuştur.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com