Horasan emirlerinden İsmail bin Ahmed'in huzuruna, fıkıh ilmine sahip alim bir zat gelir. Bir ihtiyacı için gelen bu zata ayağa kalkıp çok hürmet eden emir İsmail, onun ihtiyacını yerine getirir. O alim gittikten sonra, emir İsmail'in yanında bulunan kardeşi:

- Ne yaptın be birader. Beyliğin şanını yere düşürdün. Kendi emri altında bulunan bir kimse karşısında ayağa kalkmak bir hükümdar için layık mıdır? derse de Emir İsmail kardeşine şöyle cevap verir:

- Ben onun ilmine ve değerine hürmet ettim, Alimlere hürmet vaciptir.

O alime böyle hürmet eden Emir İsmail o gece Peygamberimiz'i rüyasında görür. Hz. Peygamber der ki:

- Ey Emir İsmail, ilim sahibine hürmet ettiğin için Cenabı Hak beylik şanını senin evlatlarından 100 sene daha kaldırmayacaktır. Kardeşin de senin bu haline karşı geldiği için, onun evlatlarına emirlik nasip olmayacaktır.

Uyanınca bu rüyayı yakınlarına anlatır. Rüyanın görüldüğü tarih yazılır. Rüya aynen tahakkuk eder. Emir İsmail'in evlatlarına 100 sene saltanat nasip olur. Kardeşi ise çok geçmeden ölür. Evlatlarına da emirlik nasip olmaz.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com