Hz. İsa Aleyhisselam ashabıyla beraber giderlerken, yanlarına birisi yaklaşıp onlara katılmak ister. Hz. İsa'nın ashabından birisi ona sert çıkışarak:

- Ey fasık adam, senin bizimle arkadaş olmaya hakkın yoktur. Bizden uzak ol, der.

O şahıs buna çok üzülür ve fasıklığa son verip iyi ve doğru adam olmaya kadar verir. Hz. İsa'dan ayrılacağına da çok üzülür.

Bu sırada İsa Aleyhisselam'a vahiy gelerek, her ikisinin de dua etmesini, ne dua ederlerse kabul olunacağı söylenir.

Fasık olan adam, hemen şöyle dua eder:

- Ya Rabbi, bana tevbe nasip ettiğin gibi, dünya ve ahirette Hz. İsa'dan ayırma.

Adamın duası istediği gibi kabul edilir.

İkinci olarak da, o fasık adamı kovan adam dua eder. Der ki:

- Ya Rabbi beni dünyada ve ahirette bu adamla beraber eyleme.

Onun duası da kabul edilir. Böylece şöyle bir durum meydana gelir:

Önceleri fasık olan adam affedilir. Tevbe eder ve dünyada olduğu gibi ahirette de İsa Aleyhisselam ile beraber olur. Dolayısıyla cennetlik bir kul olur. Diğeri de, dünya ve ahirette onunla beraber olmamak için dua ettiği için, cehennemlik olur.

Bu kıssadan şu anlaşılmaktadır:

Hiç kimyesi küçümsememek lazımdır. Ola ki bir kimse bir anda Allah'ın rızasına kavuşup aniden cennetlik bir kul haline gelebilir.

* * *

Bir kimseye, bize göre çok basit gibi görünen bir sebepten dolayı iman ve hidayet nasip olabilir. Şu hadisede olduğu gibi:

Bir ramazan günü, ateşe tapan yani mecusi bir baba ile oğul çarşıda geziyorlarmış. Baba bakmış ki oğlu birşeyler yiyor. Oğluna:

- Oğlum bu ay Ramazan değil mi, niçin açıktan açığa yiyorsun? demiş. Oğlu da babasına:

- Ramazan ama bize göre değil, bu ay müslümanlara göre birşey yenmemesi gereken bir ay değil mi? demiş. Bunun üzerine babası:

- Evet ama, müslümanlar bu aya hürmet ederler. Biz de müslümanlara hürmetimizden dolayı bu aya hürmet etmemiz lazımdır, demiş. Oğlu da kabul etmiş.

Bu hürmetlerinden dolayı Cenab-ı Hak hem babaya hem de oğluna iman nasip eylemiştir.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com