(İhram): Niyyet ve telbiyeden ibârettir ki, haccı yahut omreyi ve kırana göre, her ikisini niyyet ederek, ihrama dahil olmaktır.

İhram, haccın sıhhatinin, şartıdır.

(İhram) edene (Muhrim) tâbir olunur.

Ondan evvel kendisine, helâl olan (sayd ve nisâ) gibi şeyler haram olmak üzere, dikişli ve (yapışıklı) libaslardan soyunup, kefenli meyyit gibi, ve fakat baş ve ayaklarının üzeri, açık olarak örtü içinde, bulunur. Bedenini tanzif ile pasl edilir, yahut abdest alınıp (2), hamam hâli gibi, bir peştemal ve bir omuz havlusu tutulunur, ve iki rekât namaz kılınır ve telbiye edilir.

Peştemal tarzında, belden aşağı olanına (İnzar) ve omuzdan örtülenine (Rida) tâbir olunur.

Bunlar, erkeğe göredir. Kadınlar mestûredir.
İhrama girmek böyle, Omre veya Hac fiilerinin hitamında, ihramdan çıkma tıraş veya taksir iledir.

(Hâlk): Saç tıraş etmektir. (Taksir): Saçı kırpıp kısaltmaktır. Bunlar mekânen, hareme ve zamanen yevmi nahre, muhtas olur.

Bunlar da, erkeklere göredir.

------------------

(2) Mümkün olursa, yıkanmak efdaldir. Ve bu gasl tanzif kabilinden olduğuiçin onu âdet halinde olan kadın dahi yapabilir. Nitekim, Kitab-ut-taharede geçmiştir.

   
© incemeseleler.com