Haccın fasılasız omre ile birleşmesine (Haccı Kıran) ve fasılalı içtimaına (1), (Haccı Temettu) ve omresiz olanına (Haccı îfrad) tâbir olunup, işleyenlerine İsmi fail sigasiyle: (Karin), (Mütemettî), (Müfred) denir.

Mekkîler - ekseriyetle - (Müfred) ve afâkiler (Mütemetti) bulunur. (Karin) olanları da olur. Ciddeden doğruca, Arafata çıkan - deniz yolcuları - gibi, (Müfred bil-hac) afâkîler ve mütemetti, yahut karin mekkîler dahi, bulunur.

İhramlı olarak edilen tavaf ve saiy fiilleriyle, her ne vakit olsa, bir omre hâsıl olur. Hac etmek için, vaktinde intizar olunur.

----------

(1) Haccı, omreden ayırmak, fiillerini icradan sonra, tıraş olup, ihramdançıkmak ile olur ki, vakti hulûlünde, hac için, yine ihram edileceğinden, aradakiaralık müddetinin ihtilâfiyle muhtelif olur. Kıranda hac ile omrenin ihramı bir olur.Temettuda, onlar için başka, başka ihram edilmiş olur.

   
© incemeseleler.com